DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

ÎNTREBĂRILE VOASTRE

27.1 C
București
20.2 C
Sibiu
24.4 C
Suceava
20.2 C
Covasna
19.9 C
Piatra Neamț
19.6 C
Braşov
18.7 C
Bistrița
23.7 C
Râmnicu Vâlcea
sâmbătă, iulie 20, 2024

Comisia Europeană a aprobat Planul Național Strategic 2023 – 2027. Sunt bani și pentru utilaje forestiere!

Recomandate

Planul Naţional Strategic pentru perioada 2023 – 2027, care are o alocare financiară de 15,8 miliarde de euro, a primit aprobarea Comisiei Europene. Din suma totală, 86.641.134,00 euro reprezintă alocarea financiară orientativă anuală (totalul cheltuielilor Uniunii în EUR), adică totalul cheltuielilor publice pentru DR-24 – Investiții în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere.

Anunțul a fost făcut în urmă cu scurt timp de secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii, Sorin Moise, cel care a coordonat elaborarea PNS.

Potrivit documentului oficial, Intervenția investiții în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere are ca scop dotarea operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră și a ocoalelor silvice de regim cu echipamente/utilaje cu impact de mediu redus pentru realizarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor.

Totodată, în contextul schimbărilor climatice, prin această intervenție se are în vedere sprijinirea investițiilor pentru îmbunătățirea managementul riscului și creșterea gradului de utilizare a resurselor de biomasă din fondul forestier național.

În lipsa intervenției, lucrările de exploatare forestieră vor fi executate în continuare cu echipamente învechite, în condițiile unor pante și distanțe de colectare mari în majoritatea parchelor, iar numărul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor va fi redus, conducând astfel la afectarea resurselor de sol și apă, creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea gradului de sechestrare a carbonului și la scăderea gradului de adaptare a arboretelor la efectele schimbărilor climatice.

Prin sprijinul acordat operatorilor economici și ocoalelor silvice se are în vedere gestionarea durabilă a fondului forestier național, respectiv:

  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a eroziunii solului ca urmare a utilizării de echipamente noi, cu consum redus de combustibil și utilizării funicularelor la operațiunile de colectare,
  • sechestrarea carbonului și adaptarea la efectele schimbărilor climatice, prin creșterea numărului de lucrări de conducere și îngrijire a arboretelor,
  • îmbunătățirea managementului durabil al pădurilor prin creșterea calității genetice a arboretelor ca urmare a creșterii numărului de lucrări de îngrijire și conducere efectuate, reducerea timpilor de realizare a lucrărilor de exploatări forestiere (prin utilizarea de echipamente noi), creșterea gradului de sănătate a ecosistemelor forestiere ca urmare a îmbunătățirii calității monitorizării și combaterii bolilor și insectelor dăunătoare, precum și prin creșterea eficientizării managementului forestier (prin utilizarea de noi tehnologii software, camere de supraveghere, senzori etc.).

 Conținutul intervenției

Sprijinul acordat în cadrul intervenției acoperă costurile de achiziționare de echipamente/utilaje pentru lucrările de exploatare forestieră și pentru efectuarea lucrărilor de conducere și îngrijire a arboretelor, inclusiv a unor echipamente de tipul tocătoarelor pentru biomasă, a costurilor legate de achiziționarea sau utilizarea unor programe informatice pentru gestionarea echipamentelor/utilajelor achiziționate, precum și a costurilor legate de achiziționarea de echipamente de management al riscului sau pentru monitorizarea managementului forestier.

Principii privind stabilirea criteriilor de selecție:

• principiul mărimii – se va acorda prioritate ocoalelor silvice cu suprafața cea mai mare și operatorilor economici cu capacitatea de exploatare atestată cea mai mare și care în ultimul an au efectuat lucrări de exploatare care au atins un procent cât mai mare din capacitatea atestată;

• principiul funcției de protecție – se va acorda prioritate, în cazul operatorilor economici, proiectelor pentru care valoarea destinată achiziționării de instalații de colectare prin cablu (funiculare) reprezintă cel puțin 30% din valoarea totală a proiectului și, în cazul ocoalelor silvice, celor pentru care valoarea destinată achiziționării de echipamente pentru managementul riscului sau pentru monitorizarea managementului forestier sau de utilaje pentru tocarea lemnului reprezintă cel puțin 10% din valoarea totală a proiectului;

• principiul proprietății – se va acorda prioritate operatorilor economici din categoria formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră prevăzute la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 și ocoalelor silvice care au în administrare (sau asigură servicii silvice pentru) o suprafață cât mai mare aflată în proprietatea formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră prevăzute la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 1/2000. Principiile de selecție vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor avea în vedere prevederile art. 79 (1) al Regulamentului (UE) nr. 2115/2021 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

Beneficiarii eligibili

 Beneficiarii sprijinului prin această intervenție sunt:

• Operatorii economici atestați/reatestați pentru activitatea de exploatare forestieră de către Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră (denumiți în cadrul intervenției operatori economici), cu excepția operatorilor economici din structura Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și

• Ocoalele silvice de regim autorizate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură (denumite în cadrul intervenției ocoale silvice).

Alte condiții de eligibilitate:

• Beneficiarii ocoale silvice trebuie să aibă în administrare și/sau să asigure servicii silvice cel puțin/pentru cel puțin 2.000 de ha de teren forestier pentru care este/sunt în vigoare un amenajament/amenajamente silvice (amenajamentul se consideră a fi în vigoare după ce a fost avizat procesul verbal al conferinței a II-a de amenajare),

• Solicitanții operatori economici, la momentul depunerii aplicației de accesare a intervenției, trebuie să demonstreze că au efectuat lucrări de exploatări forestiere în ultimul an pentru cel puțin 30% din capacitatea atestată,

• Achiziția de echipamente de tipul funicularelor este eligibilă numai solicitanților care au efectuat lucrări de exploatări forestiere în anul premergător depunerii aplicației de accesare a intervenției pentru cel puțin 10% din capacitatea atestată în județe în care zona de munte reprezintă cel puțin 30%,

• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției. Ponderea zonei montate în cadrul unui județ se determină prin raportarea suprafeței totale a UAT încadrate în zona montana în cadrul intervenției ANC – ZM (DR 09) la suprafața totală a județului respectiv.

Investiții eligibile

a) Achiziția de echipamente/utilaje noi pentru colectarea și sortarea, încărcarea, manipularea lemnului în șantierele de exploatare (tractoare specializate, tractoare articulate, tractor forwarder, funiculare, încărcătoare, cap procesor, semiremorci, etc.),

b) Achiziția de echipamente noi pentru efectuarea lucrărilor de conducere și îngrijire a arboretelor (motounelte, motoferăstraie, tractoare specializate, etc.),

c) Achiziția de utilaje noi pentru tocarea lemnului,

d) Echipamente de management al riscului (pentru monitorizarea și prevenirea incendiilor și monitorizarea, prevenirea și combaterea bolilor și insectelor dăunătoare) sau pentru monitorizarea managementului forestier (ex. camere supraveghere, senzori de mișcare/sunet, etc.),

e) Achiziționarea sau utilizarea unor programe informatice pentru gestionarea echipamentelor/utilajelor achiziționate și/sau gestionarea proceselor de exploatare, transport și depozitare a materialului lemnos.

Operatorii economici sunt eligibili pentru investițiile precizate la lit. a), c) și e). Ocoalele silvice sunt eligibile pentru investițiile precizate la lit. b), c) și d), cu excepția cazurilor în care acestea sunt atestate/reatestate ca operatori economici pentru activitatea de exploatare forestieră, caz în care sunt eligibile pentru toate categoriile de investiții precizate.

Intensitatea ajutoarelor se limitează la 65% din costurile eligibile. Valoarea maximă a sprijinului pentru operatori economici este de 500.000 euro. Valoarea maximă a sprijinului pentru ocoale silvice este de 250.000 euro. Beneficiarii ocoale silvice, în calitate de operatori economici, pot solicita în plus și sprijinul aferent acestora.

ASFOR: O măsură bună

Președintele Asociației Forestierilor din România – ASFOR, Ciprian Dumitru Muscă, a declarat încă de la primele discuții despre PNS că e o veste bună că vin bani și pentru sector.

Din punctul nostru de vedere, este ceva extraordinar, pentru că e pentru prima dată când avem o schema dedicată sectorului forestier și utilajelor. Noi, forestierii, solicităm de mult timp sprijin pentru a dezvolta sectorul, pentru a face exploatările forestiere mai prietenoase cu mediul, pentru a îngriji pădurea așa cum se cuvine și pentru a pune lemn de calitate în piață. Aceste lucruri costă, iar tot ce s-a făcut până acum, s-a făcut doar prin efort propriu, fără niciun sprijin.

Avem mare nevoie de finanțare, pentru că au loc accidente  de muncă din cauza lipsei infrastructurii. Parcul auto este învechit, mult inferior celui din agricultură. Este o măsură bună a guvernului, indiferent de culoarea politică a acestuia. Trebuie să se înțeleagă – și ASFOR explică de mult aceste lucruri – că, fără echipamente moderne, lucrările de exploatare forestieră vor fi executate cu dificultate, ca acum, în condițiile unor pante și distanțe de colectare mari în majoritatea parchelor, iar numărul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor va fi redus, conducând astfel la afectarea resurselor de sol și apă, la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, la reducerea gradului de sechestrare a carbonului și la scăderea gradului de adaptare a arboretelor la efectele schimbărilor climatice”, a subliniat președintele ASFOR.

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi