DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

ÎNTREBĂRILE VOASTRE

27.1 C
București
20.2 C
Sibiu
24.4 C
Suceava
20.2 C
Covasna
19.9 C
Piatra Neamț
19.6 C
Braşov
18.7 C
Bistrița
23.7 C
Râmnicu Vâlcea
sâmbătă, iulie 20, 2024

Comisia Europeană a transmis statelor membre noile orientări privind energia și clima

Recomandate

Comisia Europeană a transmis o Comunicare către statele membre cu orientările referitoare la actualizarea Planurilor Naționale privind Energia și Clima (PNEC) pentru perioada 2021-2030. Astfel, statele membre trebuie să își actualizeze planurile naționale pentru perioada 2021-2030 până în iunie 2023 (proiectele de planuri) și iunie 2024 (planurile finale).

„Actualizările ar trebui să se axeze pe necesitatea unor acțiuni climatice mai ambițioase, a unei tranziții mai rapide către o energie curată și a unei securități energetice sporite. PNEC-urile actualizate ar trebui să permită UE să treacă la o uniune energetică mai rezilientă și mai durabilă, inclusiv prin reducerea rapidă a dependenței de combustibilii fosili din Rusia, fără a lăsa pe nimeni în urmă. Prezentul document oferă statelor membre orientări cu privire la procesul și la domeniul de aplicare pentru elaborarea proiectelor de PNEC-uri și a PNEC-urilor finale actualizate, în special prin identificarea bunelor practici și evidențierea implicațiilor recentelor evoluții politice și geopolitice, în contextul cadrului juridic instituit prin Regulamentul privind guvernanța”, se arată în comunicare.

Redăm câteva pasaje din comunicarea CE:

Planurile naționale trebuie să țină seama de provocările critice legate de securitatea energetică și de accesibilitatea prețurilor. Printre acestea se numără necesitatea de a diversifica rapid aprovizionarea cu energie, de a elabora un calendar coerent pentru înmagazinarea gazelor, de a reflecta reducerea cererii de urgență și intervenția de urgență pentru a aborda prețurile ridicate la energie și pentru a spori solidaritatea.

Sărăcia energetică

Toate statele membre sunt încurajate să stabilească un obiectiv clar, specific, realizabil, măsurabil și încadrat în timp pentru reducerea sărăciei energetice. Statele membre trebuie să evalueze numărul de gospodării afectate de sărăcia energetică.

Pe baza unei astfel de evaluări, dacă un stat membru constată că un număr semnificativ de gospodării se confruntă cu sărăcie energetică, el trebuie să includă în planul său național actualizat un obiectiv orientativ național pentru reducerea sărăciei energetice, inclusiv un termen până la care trebuie îndeplinite obiectivele.

În plus, planurile naționale ar trebui să prezinte politicile și măsurile care au ca scop eliminarea sărăciei energetice, inclusiv măsurile de politică socială și alte programe naționale pertinente. Statele membre ar trebui să prezinte modul în care a fost stabilit obiectivul și, pentru a ține seama de actuala creștere a prețurilor la energie, ar trebui să utilizeze cele mai recente date disponibile.

Construcții din lemn

Sectoarele exploatării terenurilor, silviculturii și agriculturii vor juca un rol esențial în realizarea obiectivelor UE privind neutralitatea climatică și adaptarea la schimbările climatice, prin reduceri semnificative ale emisiilor de gaze cu efect de seră, prin intensificarea absorbțiilor de carbon și prin servicii ecosistemice pentru îmbunătățirea rezilienței.

Capacitatea de absorbție a carbonului în UE a scăzut constant. Printre factorii determinanți se numără creșterea cererii de lemn, atingerea de către păduri a maturității pentru recoltare și creșterea perturbărilor forestiere. În același timp, progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea emisiilor în sectorul agricol al UE au stagnat, în pofida sprijinului sporit pentru acțiunile climatice.

Planurile naționale ar trebui să indice modul în care intenționează să sporească contribuția sectoarelor lor de exploatare a terenurilor, silvicultură și agricultură la obiectivul climatic sporit al UE, prin politici și măsuri și prin obiective mai ambițioase. Statele membre ar trebui să integreze mai bine măsurile de atenuare, de adaptare la schimbările climatice și de refacere a naturii în sectoarele lor de exploatare a terenurilor, de silvicultură și de agricultură, în contextul inițiativelor conexe privind biodiversitatea și bioenergia.

Conținutul PNEC-urilor actualizate în ceea ce privește LULUCF.

Planificarea și cuantificarea următoarelor activități:

Sporirea absorbțiilor nete în sectoarele exploatării terenurilor, silviculturii și agriculturii, inclusiv prin sechestrarea carbonului în solurile agricole și prin materiale de stocare a carbonului de lungă durată (cum ar fi produsele pentru construcții pe bază de lemn), cu accent pe abordări integrate, cum ar fi soluțiile bazate pe natură, pentru a contribui, de asemenea, la obiectivele de protecție și de refacere a ecosistemelor, precum și la alte obiective de mediu (de exemplu, biodiversitatea, reducerea la zero a poluării, oprirea epuizării resurselor naturale).
Promovarea și punerea în aplicare a măsurilor de eficiență energetică legate de biomasă, inclusiv furnizarea de biomateriale izolante.

Până la 15 martie 2023, statele membre vor prezenta pentru prima dată Comisiei rapoarte naționale intermediare integrate privind energia și clima . Raportarea și monitorizarea progreselor reprezintă două dintre principalele caracteristici ale Regulamentului privind guvernanța. Rapoartele naționale intermediare integrate privind energia și clima vor contribui la o evaluare bazată pe dovezi a progreselor înregistrate în punerea în aplicare a PNEC-urilor inițiale și, prin urmare, reprezintă o modalitate valoroasă de a identifica domeniile în care pot fi aduse îmbunătățiri.

Sursa: eur-lex.europa.eu

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi