DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

ÎNTREBĂRILE VOASTRE

30.3 C
București
26.2 C
Sibiu
28.5 C
Suceava
27.3 C
Covasna
31.3 C
Piatra Neamț
28.6 C
Braşov
26.5 C
Bistrița
31.4 C
Râmnicu Vâlcea
sâmbătă, iulie 13, 2024

Furnizorii de lemn de foc trebuie să încheie un protocol cu Poșta pentru cardurile de energie. Ce prevede?

Recomandate

Poșta Română a distribuit deja cardurile de energie prin care se acordă un sprijin cetățenilor vulnerabili pentru plata datoriilor curente și/sau restante la furnizorii de energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire. Primele carduri s-au distribuit în luna februarie, următoarele vor fi distribuite de Poștă în octombrie. Valoarea fiecăruia este de 700 de lei.

Cei care vor să folosească cardul de energie pentru plata lemnelor de foc, pot încasa în numerar, la oficiile poștale, sumele plătite pentru procurarea lemnelor de foc pentru sezonul rece 2022-2023.

După ce au cumpărat lemnele de foc și au primit bon pentru ele de la furnizor, beneficiarii cardurilor merg la Poștă cu următoarele documente:

  •  cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poștal
  • actul de identitate al beneficiarului de sprijin
  • documentul/documentele justificativ/justificative prin care face dovada că a achiziționat material lemnos pentru încălzire care este utilizat la locul de consum, prin înscrierea acestuia pe documentele justificative și dovada achitării acestora către furnizorul de lemne de foc, cum ar fi avizul de însoțire a mărfii, factura, bonuri fiscale etc.

În baza documentelor menționate, la oficiul poștal se emite un mandat poștal cu achitare în numerar către beneficiarul de sprijin, în limita soldului existent pe cardul de energie.

La decontarea sumelor reprezentând contravaloarea materialului lemnos, achiziționat începând cu luna august 2022, Compania Națională Poșta Română S.A. va putea să interogheze baza de date de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru validarea furnizorului de material lemnos. O firmă ajunge în acea bază de date în urma încheiereii unui protocol cu Poșta Română.

Reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene au precizat, pentru forestmania.ro, că „furnizorii de lemn de foc trebuie să aibă dreptul legal să comercializeze material lemnos, întrucât acest aspect se verifică la Registrul Comerțului. În OUG nu scrie codul CAEN, dar trebuie să aibă autorizată această activitate de comercializare a lemnelor de foc. De asemenea, toți furnizorii de energie trebuie sa încheie protocol cu Poșta, conform art. 10 din OUG 166/2022. Prin acest protocol se creează o pistă de audit ce face posibilă verificarea cheltuielilor și, ca atare, trasabilitatea sumelor. Protocolul poate fi încheiat la orice oficiu poștal”.

Acesta este Protocolul:

Compania Naţională ”Poşta Română” S.A.                     …………………………………..

Nr……………………………                                                         Nr…………………………………

PROTOCOL DE COLABORARE

încheiat între:

Compania Naţională „Poşta Română” S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Dacia, nr. 140, sector 2, telefon: +40-(0)21-2007.470, număr de ordine în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti  J40/8636/01.09.1998, Cod de Înregistrare Fiscală RO427410, reprezentată legal prin Florin Valentin ŞTEFAN – Director General,

Prin

Sucursala………….

şi

………………. cu sediul în localitatea ………, …………….., Cod de Înregistrare Fiscală ………………, număr de ordine în registrul comertului J/……………………..de pe lângă Tribunalul …………, legal reprezentată de ……………………. denumit în cele ce urmează Furnizorul de energie.

Prezentul protocol a fost încheiat în baza art. 10 alin (1) al Ordonanţei de Urgenţă nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie şi alocării corespunzătoare de către furnizorul de energie a sumelor transmise prin mandat poştal de către beneficiarii de sprijin

Art.1  În baza prezentului protocol Furnizorul de energie comunică conturile bancare şi orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poştale emise prin utilizarea cardurilor de energie, de către beneficiarii de sprijin, în baza OUG nr.166/2022, după cum urmează:

Date necesare pentru virarea sumelor:

Denumire furnizor: ……………

Codul de identificare fiscală: ………………..

Adresa de posta electronică: ………(Aceasta adresa de e-mail va fi setata in sistemul Postei Romane pentru derularea protocolului (comunicare fisiere reconciliere etc).

Telefon: ……………………..

Contul bancar in format IBAN: ……………………………..

Denumirea băncii: …………………………………………

Tip de energie furnizată: energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne de foc, păcură, peleţi, brichete, alte materiale de încălzire

( 2)   Datele necesare furnizorului de energie pentru alocarea corespunzătoare a sumelor transmise prin mandat poştal de către beneficiarii de sprijin în baza OUG nr.166/2022, vor fi comunicate de beneficiarii de sprijin, la momentul prezentării documentului de plată (factura), respectiv:

…………………………………………….

……………………………………………..

(se completează cu informaţiile care trebuie preluate de pe factură şi/sau cu elementele care se extrag din codul de bare, astfel încât furnizorul de energie să poată aloca sumele aferente pentru fiecare client (ex: Cod de abonat/Număr de factură/Nr.contract etc)).

Informaţii privind codul de bare al facturii emise pentru abonaţi/clienţi:

□   Structura cod bare:

– Formatul codului de bare (ex: CODE-128 Human readable);

Informaţiile necesare decodării codului de bare;

Algoritmul de validare al codului de bare (dacă există)

□  NU ESTE CAZUL, factura nu conţine cod de bare

□   Informaţii privind fişierul de reconciliere / formatul informaţiilor extrase din codul de bare:

structura fişierului de reconciliere (fişier text);

delimitatorul fişierului de reconciliere;

denumire fişier de reconciliere.

          □    NU ESTE CAZUL – Furnizorul de energie nu solicită format special pentru fişier de reconciliere, se va utiliza formatul fişierului standard creat de C.N. Poşta Romana S.A.

Art.2 

(1) Compania Naţională ”Poşta Română” realizează virarea tuturor sumelor aferente mandatelor poştale ale titularilor cardurilor de energie, în termen de 3 zile lucrătoare (Z+3), unde Z reprezintă data emiterii mandatului poştal.

(2) În situaţia în care furnizorul de energie constată că au fost încasate, prin intermediul serviciului de mandat poştal furnizat de Compania Naţională ”Poşta Română”  în cadrul mecanismului de plată prevăzut de OUG nr.166/2022, sume care nu fac obiectul măsurilor de sprijin sau necuvenite, acesta are obligaţia de a restitui aceste sume către Compania Naţională ”Poşta Română”  în termen de maxim trei zile lucrătoare de la data creditării conturilor proprii cu sumele în cauză.

(3) Furnizorul de energie va vira sumele prevăzute la alin.(2) de mai sus, către contul din care  Compania Naţională ”Poşta Română” a efectuat plata acestor sume, concomitent cu furnizarea de informaţii detaliate cu privire la sumele restituite. Informaţiile vor fi transmise către adresa de         e-mail ssf.doc@posta-romana.ro, respectând structura fişierului de reconciliere primit de la Compania Naţională ”Poşta Română” care a însoţit sumele virate iniţial.

Art.3  Pentru sumele virate, în vederea evidenţierii separate a acestora, Compania Naţională ”Poşta Română”  va pune la dispoziţia furnizorului de energie, în format electronic, informaţii detaliate pe platforma e-transfer a Companiei Naţionale ”Poşta Română”. Aceste informaţii vor putea fi accesate în baza contului deschis de către furnizorul de energie prin utilizarea adresei de poştă electronică menţionate la art. 1.

Art.4 Furnizorul de energie se obligă să nu achite niciun fel de sume în numerar/virament bancar către beneficiari de sprijin, pentru facturi decontate cu ajutorul cardului de energie în baza prezentului protocol. 

Art.5 Părţile semnatare vor colabora îndeaproape în vederea rezolvării situaţiilor în care se constată că datele înregistrate în ordinele electronice de plată sunt eronate sau incomplete sau pentru orice alte inadvertenţe.

Art.6 Părţile semnatare confirmă şi garantează că prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor beneficiare ale măsurilor de sprijin prevăzute de OUG nr.1676/2022 se realizează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor.

Art.7   Părţile semnatare confirmă şi garantează că datele cu caracter personal colectate în derularea prezentului protocol nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege şi numai dacă sunt asigurate garanţiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.

Art.8 Furnizorul de energie se obligă să sprijine Compania Naţională ”Poşta Română” în îndeplinirea obligaţiilor de asigurare a pistelor de audit necesare pentru auditarea sumelor plătite din contul beneficiarilor sprijinului pentru compensarea preţului la energie, conform solicitărilor primite. Furnizorul de energie va transmite către Compania Naţională ”Poşta Română”, într-un termen rezonabil de la data solicitării în scris, informaţii şi/sau documentele necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor Companiei Naţionale ”Poşta Română” de a asigura pistele de audit (ex: copii facturi/în format electronic, achitate în baza acestui protocol etc).

Art.9 Prezentul Protocol a fost încheiat în două exemplare şi se poate modifica cu acordul părţilor semnatare, prin Act Adiţional.

Compania Naţională ”Poşta Română”  S.A.                                        Furnizor,

Director General

Florin Valentin ŞTEFAN

Prin

Director Sucursala……

Mai multe articole

4 COMENTARII

  1. buna ziua. o primarie care detine padure si care vinde lemn de foc pentru populatie si emite factura si chitanta ,implicit aviz de insotire material lemnos emis de ocolul silvic cu care aceasta are contract , se poate deconta prin posta romana cardul de energie ? daca da ce demersuri trebuie sa faca primaria in acest sens? multumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi