DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

ÎNTREBĂRILE VOASTRE

20.7 C
București
19.1 C
Sibiu
20.9 C
Suceava
18.3 C
Covasna
21.5 C
Piatra Neamț
16.8 C
Braşov
19.7 C
Bistrița
21.6 C
Râmnicu Vâlcea
marți, iulie 23, 2024

Ghidul privind schema de minimis pentru pepiniere, în Monitorul Oficial

Recomandate

Până pe 30 martie 2023 se lansează apelul de proiecte pentru „pepiniere mici” finanțate prin PNRR. Cel mai probabil, data lansării e joi, 23 martie. Între timp, Ordinul pentru aprobarea Ghidului specific a apărut în Monitorul Oficial.

Este vorba despre condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/S/I.2.B, pentru subinvestiția I.2.B. „Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”, investiția 2. „Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”, schemă de ajutor de minimis, componenta 2. „Păduri și protecția biodiversității”.

Redăm câteva pasaje importante din Ghid:

Activități sprijinite în cadrul investiției

Prin intermediul acestei investiții sunt vizate activități/acțiuni specifice pentru înființarea/ dezvoltarea/modernizarea capacităților de producție a puieților forestieri, precum și pentru producerea, prelucrarea și condiționarea semințelor forestiere.

Activitățile sunt eligibile doar dacă sunt respectate toate criteriile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid.

Tipuri de solicitanți

Solicitant de finanțare poate fi orice deținător public și privat de păduri și/sau producător autorizat de material forestier de reproducere (MFR).

În categoria deținătorilor publici de păduri sunt incluse: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județ) și alte persoane juridice de drept public;

În categoria deținătorilor privați de păduri sunt incluse: persoanele fizice, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat;

Producătorii autorizați de MFR sunt persoanele fizice și persoanele juridice care dețin o autorizație emisă de către Comisia de autorizare din cadrul MMAP, în temeiul prevederilor Ordinului nr. 676/2004 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere.

Alocarea financiară totală

Alocarea financiară acordată prin PNRR, pentru investiții în pepiniere și tehnologii moderne de producere a puieților forestieri, în capacități de condiționare a semințelor forestiere și în realizarea de plantaje forestiere în cadrul Investiției I2 – Subinvestiția C2/S/I.2.B în cadrul prezentului Ghid specific este de 18 milioane euro, care reprezintă echivalentul a 88.540.200 lei.  

Cursul valutar utilizat este cursul  InforEuro aferent lunii noiembrie 2022 de 1 euro = 4.9189 lei, valabil la data de 30.11.2022.

Alocare financiară la nivel de proiect

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost de cel mult 200.000 euro, echivalentul a 983.780 lei, fără TVA, în conformitate cu proiectul tehnico-economic.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.

Pentru realizarea acestui obiectiv, schema vizează cel puțin una din următoarele activități:

 • modernizarea/dezvoltarea pepinierelor forestiere existente, acolo unde capacitățile existente sunt învechite sau insuficiente;
 • crearea unor pepiniere noi;
 • crearea unor capacități de prelucrare și condiționare a semințelor forestiere;
 • realizarea unor noi plantaje forestiere.

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PNRR, trebuie ca pe perioada de durabilitate:

 • să mențină investiția realizată în condițiile prezentei scheme de ajutor, precum și activitatea de producere MFR (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare);
 • să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar al investiției, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;
 • să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare ale investiției.

Prin perioada de durabilitate a proiectului se înțelege perioada de menținere obligatorie a investiției după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale).

Gărzile forestiere vor verifica, la solicitarea MMAP, următoarele:

a)    continuitatea activității de producere a MFR pe amplasamentele prevăzute în proiectele finanțate în cadrul prezentei scheme, inclusiv respectarea cerinței de producere a minim 2 specii autohtone de interes forestier, prevăzute în anexa nr. 6, care pot fi diferite față de speciile menționate inițial în proiect.

b)  speciile autohtone de interes forestier, prevăzute în anexa nr. 6, aflate în cultură, reprezintă peste 50% din capacitatea de producție a pepinierei.

Nerespectarea acestor obligații ale beneficiarului vor conduce la recuperarea ajutorului acordat.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investițiile în active fixe și circulante prevăzute în cadrul proiectului tehnico-economic, necesar pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, după cum urmează:

 1. construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea spațiilor necesare producerii și condiționării MFR;
 2. achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi, precum şi costurile de instalare a acestora, necesare producerii și condiționării MFR;
 3. achiziția de MFR specific, lucrările de instalare și lucrările de întreținere ulterioare instalării, pentru realizarea de plantaje forestiere;
 4. Cheltuielile legate de achiziţia în leasing a activelor, altele decât clădirile, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar şi prevede obligaţia beneficiarului de a cumpăra bunurile respective la expirarea contractului de leasing;
 • Cheltuielile cu proiectarea și consultanța;
 • Cheltuieli privind informarea și publicitatea. Vor fi respectate prevederile manualului de identitate vizuală (MIV) al PNRR

5. Cheltuieli cu panouri publicitare provizorii afișate la locul implementării proiectului;

6. Cheltuieli ocazionate de campaniile de informare și conștientizare a populației/grupului țintă.

Costurile generale reprezentând plata arhitecților, inginerilor și consultanților, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic, consultanței, achiziționarea de licențe și patente, informarea și publicitatea, pentru pregătirea și/sau implementarea proiectului, direct legate de investiție, se vor încadra în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile.

Pot fi solicitate cereri de transfer și pentru avansurile facturate și prevăzute în contractele încheiate de beneficiar cu contractorii săi, în limita a maximum 30% din valoarea totala a fiecărui contract.

Proiectele vor fi selectate pentru finanțare pe baza criteriului „primul venit, primul servit”, cu încadrarea în termenul limită de depunere a proiectelor conform secțiunii 1.2.2, precum și în alocarea totală prevăzută la secțiunea 1.5.1.

După finalizarea depunerii proiectelor, MMAP va proceda la întocmirea Listei proiectelor selectate pentru finanțare prin PNRR, respectiv la publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Mediului / PNRR și notificarea Solicitanților cu privire la stadiul aprobării.

Detalii: mmediu.pnrr

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi