DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

DESCARCĂ APLICAȚIA:

24.5 C
București
20.2 C
Sibiu
19 C
Suceava
15.7 C
Covasna
15.5 C
Piatra Neamț
13 C
Braşov
16.9 C
Bistrița
19.1 C
Râmnicu Vâlcea
luni, septembrie 25, 2023

Interviu cu Septimiu Stoica, BRM: „Bursa Lemnului înseamnă preț corect, eficiență și transparență”

Recomandate

De Buna Vestire, Asociația Forestierilor din România – ASFOR și Bursa Română de Mărfuri (BRM) au organizat prima tranzacție pe Bursa Lemnului. Cel care s-a ocupat de tranzacție este Septimiu Stoica, expert al BRM. I-am adresat câteva întrebări pentru a afla mai multe despre acest tip de tranzacții.

Forestmania: Care sunt pașii de urmat pentru o firmă care e interesată să cumpere sau să vândă pe BRM?

Septimiu Stoica, BRM: Participarea la procedurile de achiziție sau vânzare pe Piața la Disponibil a Bursei Române de Mărfuri (BRM) este permisă oricărei entități private și autorități/ contractante care în urma semnării unui contract de colaborare obține calitatea de Membru Afiliat al BRM, conform art. 7 și 8 din Legea 357/2005 privind Bursele de Mărfuri.

Pe Piața la Disponibil a Bursei Române de Mărfuri (BRM) membrii afiliați au posibilitatea tranzacționării de bunuri cotate pe piața de mărfuri, pe ringuri specializate, după cum urmează:

Mărfuri generale:

 • cherestea, prefabricate din lemn pentru construcții,
 • lemn pe picior, lemn de foc, rumeguș;
 • hârtie și produse derivate;
 • materiale de întreținere și curățenie, materiale igienico- sanitare, produse medicale de îngrijire personală;
 • legume, fructe, carne și produse din carne, ulei, zahăr, făină, apă plată / minerală etc.;

Energie electrică          

 • energie electrică utilizată de către clienții inițiatori în scop necomercial pentru consumul propriu;

Gaze naturale

 • gazele naturale utilizate de către clienții inițiatori în scop necomercial pentru consum propriu;

Produse petroliere

 • benzină, motorină (vrac/card), păcură, combustibil încălzire, uleiuri, lubrifianti etc

Materiale de construcții

 • nisip, pietriș, bitum, piatră spartă, agregate, balast, ciment, var, lemn, fier beton, emulsie bituminoasă, mixtură asfaltică etc. ;

Certificate EUA (CO2)           

 • certificate de emisii de gaze cu efect de seră.

Forestmania: Care sunt avantajele tranzacțiilor prin BRM?

Septimiu Stoica, BRM: Un răspuns rapid ar fi că Bursa Lemnului înseamnă preț corect, eficiență și transparență. Mai detaliat: Bursa Română de Mărfuri are drept misiune asigurarea tranzacțiilor în condiții de eficiență, siguranță și transparență pentru toate produsele cotate pe o piaţă de mărfuri, garantând formarea prețului în mod liber și obținerea celui mai avatajos preț în condiții de piață concurențială.

Tranzacționarea pe piețele organizate de BRM vine cu o serie de avantaje rezultate din derularea procedurilor de achiziții sau vânzări, atât pentru entitățile juridice private, cât și pentru autoritățile contractante/entitățile juridice publice, în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale:

 • obținerea unor prețuri corecte, datorită derulării licitațiilor electronice prin intermediul platformelor specializate puse la dispoziția clienților și a licitațiilor cu strigare și prezență fizică în ringul bursier ;
 • consultanță de specialitate ce are la bază experiența noastră de 30 de ani de tranzacționare bursieră;
 • proceduri simple și rapide care se desfășoară, de regulă, în circa șapte zile lucrătoare de la introducerea de către BRM a “Ordinului Inițiator” la tranzacționare;
 •  transparența procedurilor derulate în ringul bursier;
 • acoperirea teritoriului la nivel național prin 22 de terminale BRM prin care asigurăm ordonatorilor regionali și locali acces facil la serviciile noastre.

Forestmania: Cum se asigură transportul lemnului? Când se stabilește costul acestui transport?

Septimiu Stoica, BRM: Demararea procedurii de achiziție sau de vânzare pe una dintre piețele organizate de BRM are la bază un formular de comandă pe Piața Licitațiilor sau un „Ordin Inițiator” de vânzare sau de cumpărare – pe Piața la Disponibil în care entitățile juridice private și/sau autoritățile contractante /entitățile juridice publice completează detaliile comerciale de realizare a tranzacției, atât cele ante-tranzacționare cât și cele post-tranzacționare, inclusiv cele referitoare la transport și costurile aferente acestuia, detalii care devin ulterior termeni și condiții contractuale în care se încheie contractele de vânzare-cumpărare între părți.

Forestmania: Ce garanții avem asupra mărfii?

Septimiu Stoica, BRM: Prin formularul de comandă / „Ordinul Inițiator” de vânzare sau cumpărare pe care entitățile juridice private cât și autoritățile contractante /entitățile juridice publice îl completează în vederea lansării procedurii de achiziție sau de vânzare, aceștia pot solicita societăților comerciale ofertante orice garanții referitoare la calitatea și cantitatea de marfă scoasă la tranzacționare, cu respectarea prevederilor legale în acest sens (ex. eșantioane de produs, buletine de analiză a calității, certificate de inspecție care să certifice existența cantității, foto reprezentative etc.) dar și garanții de participare și garanții de bună execuție.

Forestmania: Cum se desfășoară concret o tranzacție? Cât durează?

Septimiu Stoica, BRM: O procedură de tranzacționare durează, de regulă, circa șapte zile lucrătoare și poate fi împărțită, din punct de vedere temporal, în 3 etape:

Etapa ante-tranzacționare, în care entitatea juridică privată sau autoritatea contractantă /entitatea juridică publică transmite un “Ordin Inițiator” prin care se demarează procedura de achiziție sau de vânzare; BRM publică procedura pe site-ul propriu, asigură publicitatea tranzacției prin transmiterea de invitații de participare către societăți comerciale potențial ofertante sau prin publicarea într-un ziar național a unui anunț privind licitația respectivă.

Etapa de tranzacționare a prețului în ringul bursier, în care entitățile juridice private sau autoritățile contractante /entitățile juridice publice negociază prețul numai cu ofertanții înscriși și, după caz, calificați în prealabil de către o comisie de evaluare numită din partea entității juridice private sau a autorității contractante / entității juridice publice care a transmis formularul de comandă / Ordinul Initiator.

Negocierea poate fi făcută prin licitație electronică prin intermediul platformelor specializate puse la dispoziția clienților și prin licitație cu strigare și prezență fizică în ringul bursier BRM.

Etapa post-tranzacționare, ultima etapă, în care se concretizează semnarea de către participanți a documentelor bursiere aferente ședinței de tranzacționare – raportul final de tranzacționare pe Piața la Disponibil a BRM și contractul de bursă – și a contractelor comerciale care fac obiectul licitațiilor respective.

Forestmania: Credeți că dacă nu se realizează acest mod de comerț acum, vom ajunge totuși la el la un moment dat?

Septimiu Stoica, BRM: Această modalitate de comerț este practicată în mod uzual de majoritatea entităților economice cu capital de stat din România de peste 20 de ani, întotdeauna cu succes pentru ambele părți contractante.

În ringul bursier au fost derulate atât proceduri de achiziție de lemn de foc, materiale de construcții, energie electrică, gaze naturale, carburanți cu livrare la pompă sau în vrac cât și proceduri de valorificare cherestea, produse metalurgice, produse alimentare, combustibili pentru diverse utilizări și multe alte produse care se regăsesc cotate pe site-ul Bursei Române de Mărfuri la adresa www.brm.ro.

De asemenea, prin intermediul BRM s-au derulat cu mult succes inclusiv proceduri de închiriere spații comerciale, atât pentru activități profesionale cât și spații de publicitate în diverse moduri.

Creșterea numărului licitațiilor pentru tranzacționarea produselor din industria lemnului ține doar de voința actorilor pieței lemnului din România, BRM fiind pregătită la orice solicitare în acest sens.

Forestmania: În ce alte țări se mai practică acest tip de tranzacții, prin bursa de mărfuri?

Septimiu Stoica, BRM: Posibilitatea tranzacționării de către autorități contractante / entități juridice publice prin bursele de mărfuri a fost prevăzută în cadrul Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014  unde la punctul 50 se menționează „o procedură de achiziții nu este utilă în cazul în care produsele sunt achiziționate direct de pe o piață de mărfuri, inclusiv de pe platforme de tranzacționare pentru mărfuri, cum ar fi produsele agricole, materiile prime și bursele de energie, în cazul în care structura multilaterală de tranzacționare reglementată și supravegheată garantează în mod natural prețurile pieței.”

Prin urmare, în statele Uniunii Europene se practică acest tip de tranzacții prin Bursele de Mărfuri înființate la nivelul fiecărui stat membru.

Forestmania: Se poate vinde orice tip de lemn? Adică și lemn de foc?

Septimiu Stoica, BRM: Prin intermediul BRM se poate achiziționa sau comercializa absolut orice tip de lemn, de la lemn pe picior și lemn fasonat, până la produsele semifabricate din lemn destinate construcțiilor și chiar la diverse sortimente de lemn de foc. De altfel, BRM are o istorie deosebit de consistentă în ceea ce privește tranzacționarea lemnului de foc, acest produs constituind una dintre cele mai uzitate proceduri de achiziție publică și privată derulate de către entitățile economice cu capital de stat și capital privat pe Piața la Disponibil. Dintre acestea, amintim CN Poșta Română SA, CN de Căi Ferate CFR SA, Municipiul Vatra Dornei, Direcții Regionale de Drumuri și Poduri din cadrul CNAIR, Forestar S.A., Nord Arin S.R.L, Kronospan Trading S.R.L., Vima S.R.L., numărul acestor instituții și societăți private fiind, în fapt, mai mare.

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi