DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

DESCARCĂ APLICAȚIA:

22.9 C
București
16.3 C
Sibiu
20.2 C
Suceava
13.6 C
Covasna
15.6 C
Piatra Neamț
16.3 C
Braşov
17.4 C
Bistrița
18.3 C
Râmnicu Vâlcea
vineri, septembrie 22, 2023

Liceele silvice revin la dubla subordonare: Vor fi susținute și de Ministerul Mediului

Recomandate

Liceele cu profil silvic revin la dubla subordonare, potrivit noii legi a învățământului preuniversitar, în vigoare de la 1 septembrie. Până acum, erau doar în subordinea Ministerului Educației, dar un amendament introdus la inițiativa directorului Colegiului Silvic „Transilvania” din Năsăud, ing. Cristian Cosma, le asigură și susținerea Ministerului Mediului. Dubla subordonare a mai funcționat, până în 1997, și era un lucru dorit de managerii liceelor, în contextul în care liceele agricole sunt subordonate și Ministerului Agriculturii și au sprijin de la acesta.

Astfel, articolul 36 din noua lege a învățământului preuniversitar prevede:

„(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor susţin pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, respectiv silvic, finanţarea de investiţii specifice în agricultură şi industria alimentară cu toate ramurile ei, în silvicultură, precum şi a cheltuielilor materiale necesare funcţionării acestora, în conformitate cu dispoziţiile metodologiei aprobate prin hotărâre a Guvernului”.

Tot potrivit legii, ministerul va susţine finanţarea cheltuielilor aferente înfiinţării de noi specializări/calificări profesionale în domeniul agriculturii şi silviculturii, a unor programe de perfecţionare a cadrelor didactice de specialitate, elaborarea manualelor şcolare de specialitate, schimburi de experienţă, precum şi pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică a elevilor din cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol şi silvic.

Ministerul va desemna membri în Consiliile de Administrație ale liceelor și va putea controla dacă bazele materiale sunt întreținute corespunzător.

Un demers care a durat doi ani

Directorul Liceului Silvic „Transilvania” Năsăud se străduiește de doi ani să introducă în legile educației acest nou articol. A reușit după mai multe runde de discuții cu parlamentarii de Bistrița. Cea mai mare deschidere și suport le-a avut din partea președintei de la acea dată a Comisiei de învățământ din Camera Deputaților, Natalia Intotero.

Articolul 36 ar fi trebuit să cuprindă mult mai multe facilități și sprijin din partea ministerului, lista întocmită de Cristian Cosma fiind mult mai lungă. De exemplu:

„Liceele profesionale cu profil preponderent silvic care nu au în proprietate sau în administrare ori în folosință terenuri cu destinație silvică în extravilan primesc în folosință, prin grija Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, o suprafață de minimum 2 ha, pentru înființarea unei pepiniere silvice didactice  și/sau a unei răchitării didactice, o suprafață de minim 2 ha pentru înființarea unui parc dendrologic, o suprafață de pădure de minim 500 ha pentru constituirea pădurii didactice experimentale precum și un fond cinegetic”.

Sau:

„Investițiile specifice domeniului silvic și cheltuielile materiale necesare funcționării liceelor tehnologice cu profil preponderent silvic:

  • achiziţionarea de combine forestiere, tractoare forestiere , tractoare şi echipamentele de lucru specifice acestora, mijloace de transport și alte tipuri de unelte, utilaje și echipamente pentru dotarea cabinetelor de specialitate, atelierelor de practică, bazelor didactice de practică, instrumente destinate măsurătorilor forestiere, echipamente digitale pentru măsurători forestiere și  pentru monitorizarea stării de sănătate a pădurii, mijloace informatice pentru digitalizare în domeniul silviculturii și exploatării pădurii;
  • înfiinţarea/modernizarea de pepiniere, răchitării, ciupercării, sere și solarii silvice, inclusiv cheltuielile privind costurile generale de proiectare;
  • alte tipuri de construcţii precum cantine, internate, săli de sport, inclusiv costurile aferente modernizării, înființării sau demolării acestora”.

Cum spuneam, acestea nu apar în forma finală a legii.

Strategia pentru păduri nu se poate realiza fără specialiști

Cristian Cosma le-a transmis parlamentarilor mai multe argumente, printre care suprafața pădurilor din România și importanța silviculturii, dar și faptul că „punerea în aplicare a Strategiei pentru păduri nu se poate realiza fără specialiști silvicultori pregătiți în școlile silvice de nivel preuniversitar”. Prin urmare, spune el, este necesară colaborarea dintre Ministerul Educației și ministerul de resort silvic.

„La ce importanță au pădurea și sectorul forestier în România, este normal ca statul să fie direct interesat în dezvoltarea învățământului silvic. Așa cum sunt toate statele europene! Avem, cu această dublă subordonare, sprijin și de la Ministerul Mediului. Sunt oportunități de dezvoltare a bazei materiale, vom avea unde să facem practică, vom beneficia de fonduri prin AFIR. Până acum, doar liceele agricole beneficiau de această dublă subordonare și mă bucur că am reușit să fim și noi în cărți!”, a declarat, pentru forestmania.ro, Cristian Cosma.

Iată, mai exact, ce prevede legea:

AMENDAMENTUL DIN LEGEA ÎN VIGOARE DE LA 01. SEPT. 2023

SECŢIUNEA a 6-aÎnvăţământul preuniversitar cu profil agricol şi silvic

Art. 36. –

(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor susţin pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, respectiv silvic finanţarea de investiţii specifice în agricultură şi industria alimentară cu toate ramurile ei, în silvicultură, precum şi a cheltuielilor materiale necesare funcţionării acestora, în conformitate cu dispoziţiile metodologiei aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, fiind aprobate anual, prin legea bugetului de stat, ca anexă la bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ.

(3) Bunurile mobile şi imobile achiziţionate/realizate pe baza finanţării prevăzute la alin. (1) intră în proprietatea autorităţii publice locale pe raza căreia este situată unitatea de învăţământ cu personalitate juridică beneficiară şi se utilizează conform destinaţiei stabilite de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor exclusiv pentru desfăşurarea activităţilor liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol şi silvic.

(4) Lista liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol şi silvic se stabileşte prin ordin comun al ministrului educaţiei şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, respectiv al ministrului educaţiei şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.

(5) În raport cu necesităţile identificate pe piaţa muncii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor susţine finanţarea cheltuielilor aferente înfiinţării de noi specializări/calificări profesionale în domeniul agriculturii şi silviculturii, a unor programe de perfecţionare a cadrelor didactice de specialitate, elaborarea manualelor şcolare de specialitate, schimburi de experienţă, precum şi pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică a elevilor din cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol şi silvic.

(6) În vederea dezvoltării învăţământului agricol şi silvic, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pot propune:

a) alocarea fundamentată a unei cifre de şcolarizare pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol şi silvic, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

b) măsuri privind îmbunătăţirea structurii organizatorice pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol şi silvic, cu respectarea legislaţiei privind asigurarea calităţii;

c) înfiinţarea de noi specializări/calificări profesionale, conform legislaţiei în vigoare, în domeniul agricol şi silvic.

(7) În cazul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol şi silvic, directorul acestora încheie un contract de management privind gestiunea investiţiilor specifice în agricultură cu reprezentantul desemnat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv gestiunea investiţiilor specifice în silvicultură cu reprezentantul desemnat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în vederea utilizării, întreţinerii şi exploatării eficiente a bunurilor finanţate conform prevederilor alin. (1).

(8) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor au dreptul de a coordona şi controla modul în care directorii liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, respectiv silvicultură gestionează, utilizează, întreţin şi exploatează investiţiile specifice în agricultură şi silvicultură prevăzute la alin. (1).

(9) În cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol şi silvic, prin excepţie de la prevederile art. 128 alin. (2) lit. f), consiliile de administraţie se măresc cu 2 membri, desemnaţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.Puneri în aplicare (1)

(10) Modul de utilizare a veniturilor proprii, obţinute prin valorificarea produselor realizate din loturile didactice, pepiniere, răchitării, păstrăvării, păduri didactice, fonduri cinegetice didactice, se reglementează prin ordin comun al ministrului educaţiei şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, respectiv şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.

Art. 37. –

(1) Liceele tehnologice cu profil preponderent agricol şi silvic pot fi susţinute în ceea ce priveşte infrastructura şi mijloacele de învăţământ şi de autorităţile publice locale.

(2) Practica de specialitate a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol şi silvic se asigură cu sprijinul unităţilor subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în colaborare cu DJIP/DMBIP.

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi