DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

ÎNTREBĂRILE VOASTRE

35 C
București
33.1 C
Sibiu
33.4 C
Suceava
33.6 C
Covasna
34.3 C
Piatra Neamț
31.9 C
Braşov
31.1 C
Bistrița
35.9 C
Râmnicu Vâlcea
sâmbătă, iulie 13, 2024

Mâine se lansează Ghidul cu condițiile de finanțare pentru împăduriri. Câteva detalii

Recomandate

Ministerul Mediului lansează mâine Ghidul cu toate detaliile pentru cei interesați de împăduriri, program prin care se alocă 500 de milioane de euro pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri. Mai exact, documentul se numește „Ghid specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/ I.1.A Componenta 2: Păduri și protecția biodiversității”.

Sesiunea va fi de tip apel deschis pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul „primul venit, primul servit” în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv până la epuizarea alocării financiare totale, dar nu mai târziu de 23 ianuarie 2026.

Proiectele se vor depune prin intermediul aplicației electronice: https://impaduriripnrr.mmap.ro/

Perioada în care pot fi depuse cereri de sprijin:

  • Data deschidere sesiune: 25.11.2022, ora 12:00;
  • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 25.11.2022, ora 12.00;
  • Data limită de depunere a proiectelor: 23 ianuarie 2026
  • Termen maxim estimat pentru finalizarea verificării unei cereri de sprijin: 30 zile de la data depunerii.

Alocarea financiară totala acordată prin PNRR, pentru lucrarile destinate pentru noi suprafețe ocupate de păduri în cadrul Investiției I1- Subinvestiția C2/I1/S/1.A – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite în cadrul prezentului Ghid specific este de 500.000.000 Euro echivalentul a 2.474.550.000 lei. Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii octombrie 2022 de 1 euro = 4.9481 lei, valabil la data de 31.10.2022. Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.

Campania națională de împădurire și reîmpădurire prin PNRR menționează realizarea a cel putin 25.000 ha suprafețe noi de teren împădurite sau reîmpădurite până la 31.12.2023, iar până la 30.06.2026 realizarea a 56.000 ha suprafețe noi de teren împădurite sau reîmpădurite.

Beneficiar al finanțării poate fi orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, precum și formele asociative ale acestora.

Deținători publici de teren pretabil pentru împădurire:

· unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, consilii județene) sau diviziuni ale acestora pentru Municipiul București, pentru domeniul public și privat deținut de către acestea, precum și formele asociative ale acestora;

· alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.

Deținători privați de teren pretabil pentru împădurire:

· persoanele fizice,

· persoanele fizice autorizate,

· întreprinderile individuale,

· întreprinderile familiale,

· societățile comerciale,

· asociațiile și fundațiile,

· asocierile fără personalitate juridică, care fac dovada deținerii terenurilor, care vor fi reprezentate de un lider de asociere,

· alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.

Nu pot fi eligibile următoarele terenuri:

1. terenurile care fac obiectul unor litigii ori terenurile grevate de sarcini, conform evidenţelor cadastrale locale;

2. terenurile menționate la momentul depunerii cererii de sprijin în programe sau planuri naționale ori locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public

3. terenurile agricole cu o valoare naturală ridicată, din categoria pajiștilor naturale permanente, zonelor umede și a altor terenuri agricole cu o valoare naturală ridicată, care se identifică de către GF prin suprapunerea conturului suprafeței propuse la impădurire în cadrul aplicației informatice PGI, îndeplinindu-se astfel obiectivele de conservarea a biodiversității, managementul apei și protecția solului.

4. terenurile incluse în angajamente prin Măsura 8.1 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2022

5. terenurile cu o suprafață compactă mai mică de 0,5 ha (în cazul trupurilor de pădure) sau mai mică de 0,1 ha (în cazul perdelelor forestiere de protecție).

Lista persoanelor fizice sau juridice de specialitate atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii pentru proiectarea lucrărilor de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic este publicată pe site-ul Societății „Progresul Silvic”, domeniul „Comisia de atestare”.

Lucrările de împădurire se pot executa doar după încheierea contractului de finanțare între beneficiar și MMAP, în baza unui proiect tehnic de împădurire care a fost avizat în prealabil de către Garda Forestieră și a unei cereri de sprijin.

Puteți descărca documentul:

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi