DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

DESCARCĂ APLICAȚIA:

18.3 C
București
15.2 C
Sibiu
14.8 C
Suceava
9.1 C
Covasna
11.6 C
Piatra Neamț
9.7 C
Braşov
11.5 C
Bistrița
13.8 C
Râmnicu Vâlcea
sâmbătă, aprilie 13, 2024

Ministerul Mediului a pregătit Ordonanța pentru decontarea evaluărilor de mediu

Recomandate

Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de Urgență prin care evaluările de mediu ale amenajamentelor silvice care se suprapun total sau parțial pe situri Natura 2000 să fie decontate de stat, din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică.

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu consultarea  Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva și Asociaţiei Forestierilor din România-ASFOR.

Ce prevede Nota de fundamentare?

„În data de 10 noiembrie 2021 a fost publicat în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.77, Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr.1947/2021 privind modalitatea de revizuire a amenajamentelor silvice care se suprapun parțial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar.

Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr.1947/2021 răspunde solicitărilor din acțiunea declanșată în luna februarie 2020 de Comisia Europeană împotriva României, care a constatat nerespectarea de către autoritățile române, în contextul tăierilor ilegale de arbori, a dispozițiilor Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, ale Directivei 2001/42/CEE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului, precum și ale Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (cauza 2020/2033, aflată în ultima fază pre-contencioasă – aviz motivat).

Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr.1947/2021 reglementează procedura de revizuire a amenajamentelor silvice, care se suprapun, parțial sau total, cu arii naturale protejate de interes comunitar, aflate în vigoare la data publicării sale, și pentru care:

1) nu s-a elaborat studiul de evaluare adecvată și raportul de mediu în cadrul procedurii de evaluare de mediu,

2) procedura de evaluare de mediu s-a finalizat cu decizia etapei de încadrare, cu elaborarea studiului de evaluare adecvată, dar fără elaborarea raportului de mediu.

În cazul în care procedura de evaluare de mediu s-a finalizat cu decizia etapei de încadrare, fără elaborarea studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu:

  1. titularii amenajamentelor silvice menționate mai sus și a căror valabilitate expiră înainte de 31.12.2025, au obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru revizuire în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin;
  2. titularii amenajamentelor silvice menționate mai sus și a căror valabilitate expiră în perioada 01.01.2026 – 31.12.2030, au obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru revizuire în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.”.

Costurile elaborării amenajamentelor silvice aprobate, inclusiv evaluarea de mediu, pentru amenajamentele silvice care intră sub incidența Ordinului 1947/2021, au fost suportate de către proprietari sau administratori, după caz.

O nouă reevaluare de mediu asupra acestor amenajamente silvice care au parcurs deja o evaluare de mediu, realizată în condițiile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.1947/2021, determină o creștere semnificativă a costurilor, acestea nemaiputând să fie suportate de către proprietarii /administratorii de fond forestier.

Prin prezenta ordonanță se propune ca aceste costuri de reevaluare de mediu să fie suportate din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică.

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.1947/2021 a făcut obiectul contestării de către Asociația Administratorilor de Păduri din România  la Curtea de Apel Alba Iulia, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal.

Soluția Curții Curtea de Apel Alba Iulia, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, pronunțată în data de 16.12.2021 stabilește că: “în temeiul art. 14 din Legea nr.554/2004, suspendă executarea Ordinului nr. 1947 din 26.10.2021 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în vigoare de la 10.11.2021, până la pronunțarea instanței de fond. Executorie de drept. Cu drept de recurs în 5 zile de la comunicare.”

Proiectul de act normativ va conduce la sprijinirea proprietarilor pentru care este necesară reevaluarea de mediu asupra amenajamentelor silvice aprobate.

Reevaluarea de mediu va reduce impactul aplicării prevederilor amenajamentelor silvice asupra mediului.

Metodologia de decontare a costurilor de evaluare de mediu a amenajamentelor silvice care se revizuiesc și care se suprapun parțial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe”.

Textul Ordonanței

În cazul în care textul supus dezbaterii publice nu va suferi modificări, aceasta va fi așa:

ORDONANŢĂ

privind utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică pentru evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice care se revizuiesc și care se suprapun parțial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, și al art.1 pct.V.1 din Legea nr.311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță:

          Art. 1. – Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică constituit potrivit prevederilor art.92 alin.(5) şi art.93 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.11 alin.(7) lit.e), art.15 alin.(5) lit.c), art.37 alin.(4), art.39 alin.(10), art.41 alin.(1) lit.a) și b) teza finală, art.47 alin.(2), art.105 alin.(4) din Legea nr.46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.II alin.(6) din Legea nr.133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic, ale  art.8 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.84/2007 și ale art.7 alin.(3) lit.a), art.36 alin.(7) lit.b) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează și pentru decontarea costurilor de evaluare de mediu a amenajamentelor silvice care se revizuiesc și care se suprapun parțial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar.

Art. 2. – Metodologia de decontare a costurilor de evaluare de mediu a amenajamentelor silvice care se revizuiesc și care se suprapun parțial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ”.

Sursa: Ministerul Mediului

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi