DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

DESCARCĂ APLICAȚIA:

16.1 C
București
18.2 C
Sibiu
16.4 C
Suceava
13 C
Covasna
14 C
Piatra Neamț
13 C
Braşov
13.5 C
Bistrița
13.8 C
Râmnicu Vâlcea
duminică, mai 19, 2024

Modificări aduse Codului Silvic în vigoare: prețul lemnului și amenajamentele

Recomandate

Chiar dacă în comisiile de mediu din Parlament se dezbate în aceste zile proiectul de lege al noului Cod Silvic, Ministerul Mediului a operat câteva modificări în legea aflată în vigoare. Printre aceste modificări se numără și una referitoare la amenajamente, dar și la prețul lemnului. Astfel, prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă se aprobă prin lege și e determinat ca medie a datelor statistice publicate pentru ultimii 3 ani de Institutul Național de Statistică.

O modificare importantă se referă la posibilitatea moștenitorilor să valorifice lemnul chiar dacă nu au succesiunea făcută, ci au doar dovada plății impozitului.

„După ce mi-au fost semnalate în repetate rânduri, inclusiv în județul Bacău, problemele celor care moșteneau păduri, dar nu aveau succesiune, am depus, în Parlament, amendamentele care să le rezolve.

Eram în situația în care o persoană moștenitoare a unei suprafețe de pădure, deși plătea impozit și pază, era în imposibilitatea de a merge la ocolul silvic, pentru a-i solicita inginerului silvic valorificarea lemnului de pe proprietatea personală. Acum, aceste situații au fost remediate.

Prin această lege, am soluționat și problema întârzierilor privind publicarea amenajamentelor silvice în Monitorul Oficial. Aceste documente vor putea fi de acum publicate direct pe pagina web a Ministerului Mediului”, a transmis ministrul Mircea Fechet..

Noile prevederi au apărut în Monitorul Oficial de ieri, 10 aprilie 2024.

Iată care sunt:

Parlamentul României adoptă prezenta lege: Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La Articolul 20, alin. 3, se modifică și va avea următorul cuprins:

Proprietarul/Succesorul în drepturi/Orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care îl deține, cu suprafața cuprinsă între 10,1 ha și 100 ha, și pentru care nu există amenajament silvic valabil, poate recolta un volum de maximum 5 mc/an/ha, în funcție de caracteristicile structurale ale arboretului, dar nu mai mult de 100 mc/an de pe această suprafață; produsele accidentale se recoltează integral, cu respectarea condițiilor privind protecția mediului.

 • 2. La Art. 20, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins: 

Pentru terenurile forestiere în suprafață de maximum 10 ha, contractul de servicii silvice poate fi încheiat de proprietari, succesorul în drepturi sau oricare dintre coproprietari, cu sau fără acordul celorlalți coproprietari. Persoanele înscrise în Registrul agricol național pot încheia contract de pază și servicii silvice cu ocolul silvic nominalizat, pentru terenurile forestiere în suprafață de maximum 10 ha, până la finalizarea procedurii succesorale. Contractul se încheie după efectuarea controlului de fond de către ocolul silvic nominalizat în prezența titularului contractului, iar acesta beneficiază de drepturile prevăzute de alin.

 • 3. La Art. 22, alin. 1/1 și ¼ se modifică și vor avea următorul cuprins:

Amenajamentul silvic intră în vigoare la data aprobării acestuia în condițiile alin. (1) și este valabil până la data de 31 decembrie a anului al zecelea sau, după caz, a anului al cincilea, începând cu anul în care a avut loc ședința de preavizare a soluțiilor tehnice.

După intrarea în vigoare a amenajamentului silvic, acesta se publică, în integralitatea lui, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură pe site-ul acesteia.

 • 4. La Art. 51, după alineatul 2/1 se introduce un nou alineat, alin. (2^2), cu următorul cuprins:

Prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale actelor normative subsecvente nu au aplicabilitate în ceea ce privește realizarea și implementarea măsurilor privind paza și securitatea în fondul forestier național.

 • 5. La Art. 59 alin. 6/3 se abrogă (Pentru suprafețele de fond forestier cuprinse între 10,1 și 100 ha, pentru care nu există amenajament silvic elaborat, produsele accidentale se pot recolta numai după elaborarea unui addendum la un amenajament silvic în vigoare și aprobarea acestuia în Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură).
 • 6. La Art. 97 alin.1 literele a și a/2 se modifică și vor avea următorul cuprins:
 • asigurarea integrală de la bugetul de stat a costurilor necesare asigurării serviciilor silvice pe bază de contracte sau acte de constatare încheiate cu ocoale silvice nominalizate, pentru suprafețele de fond forestier de maximum 30 ha, aflate în proprietatea sau în deținerea persoanelor fizice sau juridice, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt cuprinse într-o asociație; plata se face către ocolul silvic nominalizat, pe baza deconturilor prevăzute în anexa nr. 2;
 • deconturile prevăzute la lit. a) se calculează ca produs între suprafața prevăzută în contractele de servicii silvice și costurile medii/ha, pe suprafețele aferente formelor de relief, potrivit anexei nr. 2;
 • 7.  Articolul 100 se modifică și va avea următorul cuprins:

 (1) Realizarea inventarului fondului forestier național și monitorizarea sol-vegetație forestieră sunt finanțate anual de la bugetul de stat, prin bugetul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Realizarea cadastrului aferent fondului forestier național este finanțată anual de la bugetul de stat, prin bugetul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, din bugetul propriu al administratorului, din fonduri europene, precum și din alte surse.

 • 8. Articolul 116 se modifică și va avea următorul cuprins:

Prețul mediu de vânzare al unui metru cub de masă lemnoasă se aprobă prin lege.

La anexa nr. 1 „Definiții”, punctul 39 se modifică și va avea următorul cuprins: Prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă – prețul mediu de vânzare al unui metru cub de masă lemnoasă la nivel național, determinat ca medie a datelor statistice publicate pentru ultimii 3 ani de Institutul Național de Statistică.

 • 9. Articolul II – Amenajamentele silvice în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei legi își mențin aplicabilitatea.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și 76 din Constituția României.

Codul silvic în vigoare, AICI.

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi