DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

ÎNTREBĂRILE VOASTRE

27.3 C
București
25.2 C
Sibiu
25.8 C
Suceava
25.7 C
Covasna
26.3 C
Piatra Neamț
24.5 C
Braşov
26.2 C
Bistrița
29.7 C
Râmnicu Vâlcea
marți, iulie 23, 2024

Modificări în Ordonanța privind cardurile de energie

Recomandate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a efectuat câteva modifcări în Ordonanța de Urgență privind cardurile de energie. Noua formă a actului normativ se află în consultare publică până pe 21 aprilie, timp în care cei interesați pot transmite sugestii.

Iată câteva dintre modificări:

„Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc măsurile pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2023 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru a compensa preţul la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică furnizată în regim centralizat, gaze, butelie, butan, lemn de  foc, rumeguș, cărbune, păcură, peleţi, brichete, combustibili lichizi sau solizi şi orice alte materiale de încălzire care pot fi utilizate la încălzirea locuințelor”.

La articolul 2, după litera n) se introduc literele o), p) și q), cu următorul cuprins:

    „o) energie – energie electrică, energie termică furnizată în regim centralizat, gaze, butelie, butan, lemn de foc, rumeguș, cărbune, păcură, peleţi, brichete, combustibili lichizi sau solizi şi orice alte materiale de încălzire care pot fi utilizate la încălzirea locuințelor, în regim propriu sau în regim centralizat, precum și taxele, accizele și alte cheltuieli stabilite conform legii, aferente livrării de energie;

      p) emitenți ai certificatelor de validare a datoriilor – furnizorii de energie care efectuează recuperarea cheltuielilor cu energia prin redistribuirea cheltuielilor către beneficiarii de sprijin,  și care prin emiterea certificatelor de validare a datoriilor certifică datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin, rezultată din furnizarea de energie;

      q) lemn de foc – lemn de foc, precum și lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm, conform prevederilor art. 45 alin. (1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte materiale lemnoase și deșeuri de lemn care sunt destinate încălzirii locuințelor.”

Furnizorii de lemn de foc care utilizează pentru decontare prin orice modalitate sprijinul acordat din fonduri externe nerambursabile au obligaţia ca la încheierea protocolului încheiat cu Compania Naţională „Poşta Română“ – S.A să facă dovada că au dreptul legal să comercializeze material lemnos către populatie.

Având în vedere că aproximativ 62% din beneficiarii de sprijin se află in mediul rural, este necesară modificarea prevederilor art. 7, alin. (5^1) din OUG nr. 166/2022, în sensul aplicării excepției privind plata in numerar a lemnelor de foc și pentru sezonul rece 2023-2024, având în vedere specificul valorificării materialului lemnos către populație, întrucât livrarea se poate realiza numai după măsurarea acestuia (cubare) prin mijloace și după norme specifice, urmată de achitarea contravalorii acestuia.

Ca urmare, se propune extinderea perioadei de emitere a documentelor justificative, precum si eliminarea trimiterilor la sezonul rece 2022 – 2023 si precizarea clară că se admit la plată documentele justificative emise începând cu luna august 2022 și până la data de 27 decembrie 2023, având in vedere că această facilitate este destinată în primul rând beneficiarilor de sprijin cu domiciliul / reședința in zona rurală, unde nu exista aceleași facilități la achiziționarea de combustibili ca si in mediul urban.

Referitor la verificarea la ONRC a furnizorilor de lemn de foc, pentru a nu genera cheltuieli suplimentare în cadrul programului de sprijin, având în vedere că în cazul în care Compania Naţională «Poşta Română» – S.A trebuie sa plătească pentru interogarea bazelor de date ONRC, se propune ca aceasta verificare sa se facă prin intermediul STS, instituție care are acces gratuit la aplicația ONRC. De asemenea, pentru identificarea corecta a furnizorilor de lemn de foc, este necesara interogarea de către Compania Naţională „Poşta Română“ – S.A a Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, registru in care se regăsesc ocoalele silvice de stat si private si alte entități care au dreptul sa comercializeze lemn de foc către populație.

Detalii despre program

De această măsură vor beneficia 2,8 milioane de locuințe din România, în contextul creșterii prețurilor pentru utilități și pentru toate produsele de consum, care afectează în primul rând pe cei mai vulnerabili dintre români. 

Plățile se efectuează după următorul calendar:

Pentru tranșa I – valoare de 700 lei în perioada 20.02.2023 – 30.06.2023;

Pentru tranșa II – valoare de 700 lei în perioada septembrie 2023 – 31.12.2023.

Cine beneficiază de acest ajutor?

  • pensionarii cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
  • persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
  • familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei;
  • familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la venit minim garantat.

Venitul net per coabitant, la nivelul unui loc de consum, nu trebuie sa depaseasca 2.000 lei.

Plățile din ajutorul pentru încălzire se fac prin servicii de mandat poștal prin una din următoarele modalități:

Direct la poștaș de care aparține beneficiarul ajutorului de încălzire;

Direct la oficiul poștal în raza căruia își are domiciliul beneficiarul;

Prin servicii electronice de mandat poștal;

La fiecare plată se poate vizualiza soldul contului beneficiarului.

La 1 ianuarie 2024, toate cardurile își încetează valabilitatea, indiferent de sumele rămase neutilizate. Cardurile alocate ambelor tranșe se pot folosi până la 31 decembrie 2023 inclusiv. Sprijinul nu poate fi utilizat în afara termenului de valabilitate prevăzut.

Care sunt actele necesare pentru plată?

  • Cardul de energie (primit prin Poșta Română);
  • Actul de identitate al beneficiarului (sau document de împuternicire și actul de identitate al împuternicitului);
  • Factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înștiințare de plată din partea furnizorului SAU certificat de validare a datoriei din partea asociației de proprietari/locatari, în cazul plății încălzirii în sistem centralizat de termoficare);

Dacă beneficiarul are alt domiciliu decât cel scris pe cardul de energie: contractul de furnizare a energiei la domiciliul declarat + declarație pe proprie răspundere a beneficiarului, că utilizează ajutorul pentru domiciliul la care locuiește.

Ce este certificatul de validare a datoriei?

Este un document emis de asociația de proprietari/locatari, pentru a certifica datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin față de asociația de proprietari/locatari, rezultată din furnizarea de energie termică în sistem centralizat.

Asociațiile de proprietari/locatari vor încheia protocoale de colaborare cu Poșta Română pentru a comunica conturile bancare și orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poștale emise prin utilizarea cardurilor de energie.

Beneficiarii de carduri care sunt racordați la alimentarea cu energie termică în regim centralizat, trebuie să solicite eliberarea acestui card de către Asociația de proprietari unde este înscris.

După ce îl primesc, pentru a achita factura la energie termică, trebuie să îl prezinte poștașului/oficiantului poștal împreună cu cartea de identitate și cardul de energie.

Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociația de proprietari/locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Poșta Română.

Cum se efectuează plata?

La orice subunitate a Poștei Române SAU la poștașul care a sosit la domiciliul beneficiarului.

Se completează plata prin mandat poștal, către contul furnizorului de energie (ori al asociației de proprietari/locatari).

Se primește dovada plății, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plății, valoarea plății/plăților efectuate și furnizorul/furnizorii către care s-a efectuat plata.

Pot retrage numerar de pe carduri?

Nu există această posibilitate. Scopul exclusiv pentru care pot fi acordate cardurile este pentru achitarea facturilor la energie.

Cardul nu poate fi vândut ori donat. Orice încercare de vânzare anulează cardul și atrage o amendă contravențională între 42.000-60.000 lei.

Plata altor produse/servicii decât cele pentru care este destinat cardul se pedepsește cu amendă contravențională între 4.500-6.000 lei.

Cum pot vizualiza soldul la ajutorul pentru încălzire?

Soldul se poate interoga în două modalități:

Prin dovada serviciilor de mandat poștal care are înscris soldul după fiecare plată efectuată de beneficiarul ajutorului de sprijin;

Prin accesarea paginii de internet a CN POȘTA ROMÂNĂ pentru afișarea electronică a acestui sold.

 Ce este declarația pe proprie răspundere și în ce situație se utilizează?

Este un document ce trebuie completat de potențialul beneficiar în situația în care nu se poate stabili câți oameni stau la același punct de consum.

Sunt situații în care beneficiarii nu au nomenclatorul stradal trecut în cartea de identitate (figurează mai mulți la aceeași adresă). În această situație, ei trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere prin care spun câți locuiesc efectiv la punctul de consum.

Poșta distribuie declarațiile pentru toate acesti situații identificate la momentul întocmirii listelor cu beneficiari și să le preia în maxim 3 zile, pentru ca apoi să se recalculeze media veniturilor și să se actualizeze listele.

Ce este ancheta socială și în ce situație este necesară?

Pot fi situații în care la un loc de consum sunt luate în calcul veniturile unei persoane care nu mai locuiește acolo (dar figurează așa în acte) şi nici nu se poate face radierea acestor colocatari de la adresa de domiciliu.

În acest caz, potențialul beneficiar poate să solicite o anchetă socială la primărie, care să stabilească numărul și persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum. Rezultatul se transmite la Poștă, iar ulterior se actualizează lista.

Cum pot deconta facturile pentru cumpărare lemne de foc pe care le-am achitat în numerar?

Facturile pentru lemne de foc pot fi decontate în numerar de la poștași sau de la oficiile poștale după caz pe baza documentelor doveditoare, respectiv factură și chitanță/ordin de plată pentru achitarea acestora ș.a.m.d. Documentele justificative care însoțesc factura sau după caz documentul de plată sunt cardul de energie și actul de identitate.

Dacă facturile sau după caz documentele de plată nu mai există sau au fost pierdute de beneficiar se acceptă duplicat după acestea. Duplicatul facturii de energie și a documentelor de plată se eliberează de către furnizorul de material lemnos.

Sursa: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Mai multe articole

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi