DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

DESCARCĂ APLICAȚIA:

25.6 C
București
22.9 C
Sibiu
23.7 C
Suceava
23.7 C
Covasna
22.2 C
Piatra Neamț
22.9 C
Braşov
21.9 C
Bistrița
14 C
Râmnicu Vâlcea
sâmbătă, mai 25, 2024

Păduri urbane finanțate prin PNRR. Condiții pentru solicitanți

Recomandate

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, a lansat astăzi programul de păduri urbane finanțat prin PNRR. 30 de milioane de euro, 9 milioane de arbori și 3 milioane de metri pătrați ce ar putea fi acoperiți cu păduri – sunt cifrele anunțate de ministru. Orice municipiu și orice oraș din țară poate aplica pentru finanțare, viitoarele păduri putând fi plantate atât în interiorul localității, cât și în zona periurbană.

„Fiecare cartier poate beneficia de o mini-pădure, suprafața minimă fiind de 100 de metri pătrați. Vom avea insule de biodiversitate, vor reduce poluarea, vor stoca dioxid de carbon. O particularitate a acestor mini-păduri este că pot susține mai multe specii de arbori care nu pretind intervenții majore. Având în vedere problemele cu poluarea, cu praful, îndrăznesc să cred că aceste investiții vor acționa ca niște veritabili doctori în comunități. Sper să avem cât mai multe proiecte depuse, atât de primării, cât și de unități școlare”, a spus Mircea Fechet.

„Acest demers inovator este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), și dispune de un buget solid de 30 de milioane de euro pentru expansiunea arealelor împădurite în spațiul urban.

Proiectul, parte integrală a Subinvestiției I.1.C. „Crearea de păduri urbane”, răspunde unei nevoi acute de ameliorare a calității aerului și de contracarare a efectelor nefaste ale poluării urbane.

Păduri urbane proiectate strategic vor servi drept oaze de prospetime și sănătate în inima urbană, contribuind la un mediu de viață sustenabil și echilibrat.

Obiective Principale:

• Promovarea unui aer curat și un mediu sănătos pentru locuitorii urbani

• Realizarea de spații verzi multifuncționale, ce vor asigura locuri de recreere și educație ecologică

• Extinderea inițiativei la nivel național, valorificând potențialul urban existent în România

• Mobilizarea și implicarea comunităților locale în conservarea și dezvoltarea pădurilor urbane.

De astăzi, autoritățile locale și alte entități eligibile vor putea accesa fondurile alocate, în vederea implementării de proiecte de creare a pădurilor urbane. Aceasta va contribui la revitalizarea orașelor noastre și la construirea unui viitor verde și sustenabil pentru toți cetățenii”, se arată într-un comunicat transmis redactiei forestmania.ro de Direcția de Comunicare a Ministerului Mediului.

Detalii din Ghidul Solicitantului

Obiectivul acestei componente este de a armoniza practicile de management forestier cu cele privind conservarea biodiversității și protejarea mediului în contextul generat de Pactul Verde European și asigurarea tranziției către o Europă neutră din punct de vedere climatic prin crearea de noi suprafețe acoperite cu păduri și refacerea habitatelor degradate.

Obiectivul măsurii de investiții este de a crea noi suprafețe acoperite de vegetație forestieră care sunt situate în zonele urbane și periurbane.

Aceste păduri urbane se vor înființa folosind o vastă diversitate de arbori și arbuști din specii native și vor avea densități mari astfel încât să se constituie în „plămâni verzi”, ce vor aduce beneficii multiple, precum purificarea aerului, reducerea zgomotului, stocarea carbonului, conservarea peisajului, reducerea temperaturii aerului, reducerea anxietății și, implicit îmbunătățirea sănătății publice. 1.4. Contribuția investiției Investiția contribuie în proporție de 100% la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și în proporție de 0% pentru realizarea indicatorilor din domeniul digital. Investiția contribuie în proporție de 100% la obiectivele de mediu.

Activități sprijinite în cadrul investiției

Prin intermediul acestui apel sunt vizate activități/acțiuni specifice pentru înființarea de păduri urbane, ce pot îmbogăți spațiile verzi actuale, insuficiente ca suprafață și diversitate. Aceste păduri urbane se vor înființa folosind o vastă diversitate de arbori și arbuști din specii native și vor avea densități mari, astfel încât să se constituie în „plămâni verzi”, ce vor aduce beneficii multiple, precum purificarea aerului, reducerea zgomotului, stocarea carbonului, reducerea temperaturii aerului, reducerea anxietății și implicit îmbunătățirea sănătății publice.

Solicitanți eligibili de finanțare

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi: – Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, respectiv:

a. municipii reședință de județ;

b. municipiul București;

c. alte municipii;

d. orașe;

e. județe;

Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București, definite conform O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Instituțiile de învățământ publice;

Parteneriate între tipurile de solicitanți menționati anterior. Nu sunt admise cereri din partea UAT încadrate la nivel de comune sau a persoanelor fizice sau juridice de drept privat.

Solicitantul/partenerii trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

1. Să fie o persoană juridică de drept public, care se încadrează în categoriile menționate la subcapitolul 2.6.;

2. Nu se află în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale;

3. Nu se află în procedură de dizolvare, lichidare sau administrare specială;

4. Nu este subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui ajutor de stat, emis ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței, a Comisiei Europene ori a oricărui alt furnizor sau, în cazul în care au făcut obiectul unei asemenea proceduri, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperate.

Condiții de eligibilitate ale amplasamentului

Amplasamentul propus prin proiectul tehnico-economic pentru crearea pădurilor urbane trebuie să îndeplinească, cumulativ, urmăroarele condiții:

1. Să se afle în proprietatea sau în administrarea solicitantului/partenerului;

2. Să fie situat în intravilanul sau în zona periurbană a unui oraș sau municipiu;

3. Să nu prezinte interdicții sau incompatibilități funcționale privind instalarea vegetației forestiere;

4. Să aibă o suprafață compactă de minim 100 mp și o lățime de cel puțin 2 m;

5. Să fie apt de plantare după efectuarea lucrărilor de pregătire a terenului și să nu aibă instalată anterior vegetație forestieră;

6. Să nu fie în litigiu și să nu facă obiectul unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate.

În cazul în care va primi finanțare din PNRR pentru proiectul depus, solicitantul se angajează să respecte, pe toată perioada de durabilitate a proiectului, următoarele condiții:

  • să asigure mentenanța și serviciile asociate necesare;
  • să-și păstreze calitatea de proprietar/administrator, modificarea acestei calități putând fi realizată doar în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;
  • să mențină investiția realizată în condițiile prezentului ghid; să nu realizeze o modificare substanțială, care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare ale investiției. Prin perioada de durabilitate a proiectului se înțelege perioada de menținere obligatorie a investiției după finalizarea implementării proiectului (minimum 10 ani de la efectuarea plății finale).

Perioada de implementare a fiecărui contract începe de la data semnării acestuia de către beneficiar și se finalizează la termenul prevăzut în graficul de execuție prevăzut în proiect, dar nu mai târziu de data de finalizare a investiției, respectiv data de 30 iunie 2026. Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile eligibile, realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanțare a investiției, prevăzută de proiect.

Mecanismul de finanțare

În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de finanțare sau odată cu depunerea cererii de transfer, beneficiarul trebuie să depună la MMAP Graficul inițial estimativ privind estimările trimestriale de fonduri și termenele de depunere a cererilor de transfer, în care va preciza numărul estimat de cereri de transfer și valoarea acestora. Numărul de cereri și valorile aferente pot fi modificate ulterior prin depunerea de Grafice estimative rectificative. Transferul către beneficiari a sumelor eligibile, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 și a normelor metodologice de aplicare a acesteia, se realizează în baza cererilor de transfer depuse de beneficiari, în condițiile și pe baza documentelor prevăzute prin contractele de finanțare, precum și conform documentației justificative stabilite prin prezentul ghid.

Pădurile urbane se vor realiza folosind o vastă diversitate de arbori și arbuști din specii native și vor avea densități mari, astfel încât să se constituie în „plămâni verzi”, care vor aduce beneficii multiple, precum purificarea aerului, reducerea zgomotului, stocarea carbonului, conservarea peisajului, reducerea temperaturii aerului, reducerea anxietății și implicit îmbunătățirea sănătății publice. Se vor utiliza numai speciile și ecotipurile care sunt reziliente la viitoarele impacturi preconizate ale schimbărilor climatice și acestea nu vor avea efecte adverse asupra biodiversității.

Utilizarea speciilor alogene va fi permisă numai în cazul în care se demonstrează că utilizarea acestora duce la condiții ecosistemice favorabile și adecvate (cum ar fi clima, solul, zonele de vegetație, rezistența la foc) și că speciile indigene prezente nu mai sunt adaptate la viitoarele condiții climatice și pedohidrologice modelate. Se vor utiliza numai specii și ecotipuri care sunt adecvate pentru viitoarele condiții climatice preconizate din România.

Sursa: Ministerul Mediului

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi