DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

DESCARCĂ APLICAȚIA:

28.3 C
București
21.3 C
Sibiu
21.2 C
Suceava
22.7 C
Covasna
20.1 C
Piatra Neamț
20.7 C
Braşov
20.4 C
Bistrița
23.1 C
Râmnicu Vâlcea
vineri, iunie 21, 2024

Proiectul de reformă al Romsilva: 107 pagini, 13 direcții strategice de dezvoltare

Recomandate

Conducerea Romsilva va prezenta mâine în Consiliul de Administrație proiectul de reformă al regiei. Este, deocamdată, o propunere și nu un document final. El a fost realizat în perioada noiembrie 2022 – iunie 2023, cu contribuția angajaților RNP și consultări cu factori externi interesați. Documentul are nu mai puțin de 107 pagini și conține 13 direcții de dezvoltare. El este asumat de directorul interimar al Romsilva, Daniel Nicolăescu.

Strategia Națională pentru Păduri 2030 își asumă o reformă a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva cu următoarele obiective:

 • combaterea tăierilor ilegale de păduri; –
 • eficientizarea activităților specifice;
 • eficientizare și profesionalizarea aparatului administrativ;
 • politica anticorupție și transparentizarea cheltuielilor și beneficiilor legate de gestionarea pădurilor.

Iată care sunt cele 13 direcții strategice de dezvoltare (DSD):

DSD 1 – Planificarea unui management sustenabil al pădurilor

DSD 2 – Managementul măsurilor silvotehnice stabilite prin amenajamentele silvice

DSD 3 – Regenerarea pădurilor și creșterea suprafeței acestora în afara fondului forestier

DSD 4 – Integrarea măsurilor de conservare a biodiversității în gospodărirea pădurilor

DSD 5 – Exploatarea forestieră și fluxurile de gestiune

DSD 6 – Valorificarea lemnului și a produselor nelemnoase

DSD 7 – Revizuirea modelului de pază, indicatori de stare ai pădurii

DSD 8 – Dezvoltarea infrastructurii silvice de acces în păduri

DSD 9 – Revizuirea proceselor de business și reducerea efortului birocratic

DSD 10 – Valorizarea, profesionalizarea, siguranța și sănătatea angajaților

DSD 11 – Eficiență, eficacitate, transparență, integritate, adaptabilitate administrative

DSD 12 – Îmbunătățirea comunicării și a imaginii Romsilva

DSD 13 – Cercetare științifică și inovare în silvicultura aplicată.

Redăm din proiectul de reformă detalii din strategia legată de exploatarea forestieră

„Identificarea problemelor și definirea obiectivelor

Creșterea capacităților de exploatare în regie nu reprezintă o opțiune, astfel încât, pentru creșterea volumului în vederea valorificării ca lemn fasonat, este necesar să se apeleze la servicii furnizate de terți. Nu exista încă o piață consolidată a prestărilor de servicii, motiv pentru care nu întotdeauna procedurile de achiziții se încheie cu contractarea acestora, din lipsă de ofertanți.

În prezent, nu există clar definite criterii pentru stabilirea volumelor/partizilor care vor fi exploatate și valorificate pe picior sau fasonat, astfel încât să fie asigurat punerea în circuitul economic a volumului programat la recoltare, cu optimizarea costurilor și veniturilor. Fără o bună organizare a fluxurilor de exploatare și gestiune, pentru Romsilva exploatarea și gestionarea a minim 50% din volumul pus în piață ca lemn fasonat poate fi o povară administrativă excesivă, mai ales în condițiile în care nu se realizează investiții necesare specifice.

Obiectivul strategic de dezvoltare

Adoptarea de criterii obiective pentru stabilirea volumelor/partizilor care vor fi exploatate și valorificate pe picior sau fasonat, exploatarea și valorificarea lemnului preponderent fasonat, actualizarea procedurilor specifice de valorificarea masei lemnoase și îmbunătățirea sistemului due dilligence. Lemnul va avea prima introducere în piață ca lemn măsurat în platforma primară.

Indicator de realizare

Romsilva va defini criteriile pentru stabilirea volumelor/partizilor care vor fi exploatate și valorificate pe picior sau fasonat, va exploata și valorifica ca lemn fasonat minim 50% din 2024 și preponderent fasonat până în 2030. Romsilva va implementa proceduri de primă punere în piață a lemnului ca lemn măsurat în platforma primară.

Măsurile operaționale pentru atingerea obiectivelor și a indicatorilor

Romsilva, prin compartimentele de specialitate, va adopta criteriile pentru stabilirea volumelor/partizilor care vor fi exploatate prin cele două modalități de valorificare (picior și fasonat), va actualiza procedurile specifice de valorificare a masei lemnoase și va îmbunătăți sistemul due dilligence.

Romsilva va îmbunătăți sistemul due diligence pentru depistarea, constatarea, vânzarea și încasarea eventualelor volume tăiate ilegal sau subestimate în APV-uri, comportându-se astfel ca un bun proprietar.

Compartimentele de specialitate din cadrul RNP vor elabora proceduri de primă punere în piață a lemnului ca lemn măsurat în platforma primară. Se vor identifica metode și tehnologii eficace și eficiente de măsurare a lemnului la platforma primară pentru creșterea preciziei și a productivității.

Romsilva va avea în vedere creșterea productivității formațiilor proprii de exploatare, dar nu o creștere a capacității atestate de exploatare.

Îmbunătățirea metodelor și tehnologiilor de lucru pentru diminuarea impactului ecologic al lucrărilor de exploatare a pădurilor

Analiza critică a situației actuale

Conform datelor de la compartimentul de specialitate, Romsilva a recoltat în ultimul an aproximativ 9,30 milioane mc, din care s-a recoltat un volum de 5,52 milioane mc ca lemn pe picior, iar ca lemn fasonat un volum de cca. 3,78 milioane mc (40,6% din volumul total recoltat), din care aproximativ 56% (adică circa 2,11 milioane mc) este recoltat cu forțe proprii și 44% (cca. 1,67 milioane mc) prin prestări de servicii exploatare.

Exploatarea masei lemnoase se face prin metode de exploatare specifice, legislația interzicând metoda de exploatare arbori cu coroană (arbori întregi) din considerente ce țin de prejudicii de mediu (prejudicierea arborilor, a semințișurilor, a solului, etc.), cele mai uzitate sunt metodele de exploatare în trunchiuri și catarge și sortimente și multipli de sortimente.

În privința tehnologiilor de exploatare, se utilizează pe scară largă tehnologiile de exploatare cu tractoare (tractoare forestiere articulate, tractoare forestiere echipate cu trolii și/sau remorci forestiere s .a.), tehnologiile de exploatare cu atelaje sunt aproape dispărute din practica silvică, în timp ce tehnologiile cu funiculare foarte puțin utilizate. Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchet, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente se aprobă de emitentul autorizației.

Identificarea problemelor și definirea obiectivelor

Utilizarea la scară largă a tehnologiilor de exploatare cu tractoare forestiere produc un anumit impact asupra mediului în șantierele de exploatare. Impactul este mai accentuat în parchetele în care se utilizează metoda de exploatare trunchiuri și catarge (piesele de lemn sunt lungi), iar colectarea lemnului se face prin târâre sau semitârâre. De asemenea, realizarea drumurilor de tractor pe versanți are efecte erozionale puternice și acestea reduc stabilitatea versanților, iar impactul ecologic este de cele mai multe ori însemnat.

Obiectivul strategic de dezvoltare

Îmbunătățirea metodelor și tehnologiilor de lucru pentru diminuarea impactului ecologic al lucrărilor de exploatare a pădurilor.

Indicator de realizare

Romsilva va promova exploatarea forestieră prin tehnologii prietenoase cu mediul, pentru creșterea cu cel puțin 20% a volumului astfel recoltat față de situația actuală.

Măsurile operaționale pentru atingerea obiectivelor și a indicatorilor

Reducerea impactului ecologic al lucrărilor de exploatare se va face prin punerea în aplicare a unor măsuri administrative cum ar fi:

 • exploatarea masei lemnoase dintr-un parchet, indiferent de felul intervenției sau volumul de exploatat, se va face pe baza unui proiect tehnologic întocmit de executantul lucrărilor și avizat de emitentul autorizației de exploatare;
 • stabilirea unui set de indicatori pentru cuantificarea impactului ecologic al exploatărilor forestiere, definirea tehnologiilor prietenoase cu mediul pe baza unor criterii relevante;
 • elaborarea și implementare unui program de măsuri pentru diminuarea impactului ecologic;
 • orientarea investițiilor realizate din fonduri proprii spre utilaje integrate în tehnologii prietenoase cu mediul (funiculare, forwardere, remorci forestiere cu brțt încărcător, s .a.);
 • înlocuirea treptată a actualelor utilaje din dotarea ocoalelor care colectează lemnul cu sarcini târâte sau cu utilaje care deplasează sarcina suspendat;
 • oferirea unor stimulente operatorilor economici care prestează servicii sau achiziționează lemn pe picior și care utilizează tehnologii prietenoase cu mediul (stimulentul se acordă la reprimire, când se confirmă aplicarea tehnologiei, condiționat de cadrul legislativ).

Îmbunătățirea metodelor și tehnologiilor de lucru pentru creșterea productivității și a eficienței în activitatea de exploatare și valorificare preponderent ca lemn fasonat

Analiza critică a situației actuale

Romsilva a recoltat în ultimul an aproximativ 9,30 milioane mc, din care s-a recoltat un volum de 5,52 milioane mc ca lemn pe picior, iar ca lemn fasonat un volum de cca. 3,78 milioane mc (40,6% din volumul total recoltat), din care aproximativ 56% (adica circa 2,11 milioane mc) este recoltat cu forțe proprii și 44% (cca. 1,67 milioane mc) prin prestări de servicii exploatare.

Romsilva realizează lucrări de exploatare a pădurilor cu formații proprii de exploatare existente ca structuri funcționale distincte în cadrul ocoalelor, dotate cu utilaje și echipamente specifice activității de exploatare forestieră. Prin compartimentele de specialitate se urmărește productivitatea fizică a formațiilor și a utilajelor conducătoare, precum ți eficiența economică a lucrărilor de exploatare.

Identificarea problemelor și definirea obiectivelor

Exploatarea forestieră cu formații proprii nu înregistreaza întotdeauna cele mai bune performanțe, dar analiza cauzelor relevă o serie de factori obiectivi. Raportând strict la eficiență, recoltarea cu terți, adică cumpărarea de servicii ar părea mai avantajoasă din perspectivă organizatorică și a celei de cost-control. Nu în toate situațiile există o ofertă de servicii, iar specificul activității noastre impune realizarea obligatorie a unor lucrări, conform amenajamentelor silvice (ex.: recoltarea produselor accidentale cu prioritate, parcurgerea lucrărilor de îngrijire și conducere la nivel minimal, etc.). Aceste considerente justifică existența și funcționarea în cadrul ocoalelor a unor entități specializate de exploatare forestieră. Eficiența economică a formațiilor de exploatare este dependentă de o serie de factori cum ar fi cele legate de management și coordonare, specificul activităților (sunt nevoite să exploateze parchetele în condiții dificile, cu volume mici ale arborilor pe picior, lucrări de îngrijire, etc.), accesibilitatea parchetelor, nivelul de performanță al utilajelor și echipamentelor din dotare, gradul de acoperire cu personal calificat s .a. Eficiența economică este strâns corelată, direct dependentă, de productivitatea formațiilor de exploatare, motiv pentru care, pentru creșterea eficienței, se au în vedere măsuri pentru creșterea productivității.

Obiectivul strategic de dezvoltare

Creșterea productivității și eficienței în activitatea de recoltare și valorificare a lemnului fasonat pentru formațiile proprii

Indicator de realizare

Romsilva va realiza o productivitate medie la nivel de organizație pe muncitor direct productiv din formațiile proprii de minim 1.000 mc/an până în 2025, respectiv minim 1.200 mc/an până în 2030.

Măsurile operaționale pentru atingerea obiectivelor și a indicatorilor

Crearea unor structuri optimizate pentru creșterea productivității și a eficienței în activitatea de recoltare și valorificare a lemnului fasonat.

Plata personalului implicat în activitatea de exploatare în acord (corelat cu volumele exploatate) și stimularea financiară a angajaților pentru prevenirea migrației forței de muncă calificate.

Simplificarea procedurilor operaționale privind recepția, gestionarea și valorificarea lemnului fasonat în vederea eficientizării fluxurilor de gestiune.

Constituirea loturilor previzionate pentru fluidizarea valorificării lemnului fasonat și actualizarea permanentă a Catalogului sortimentelor de lemn fasonat valorificate de Romsilva.

Romsilva va elabora planuri anuale de investiții pentru achiziția de mașini, utilaje, echipamente destinate exploatării forestiere cu scopul înnoirii parcului de utilaje.

Valorificarea lemnului

Obiectivul strategic de dezvoltare

Digitalizarea operațiunilor de valorificare a masei lemnoase pe picior/lemnului fasonat, respectiv a achiziției de servicii exploatare și transport

Indicator de realizare

Romsilva va dezvolta în platforma de Intranet un modul integrat pentru valorificarea masei lemnoase pe picior și a lemnului fasonat și un modul privind activitatea de contractare prestări servicii exploatare și transport tehnologic

Măsurile operaționale pentru atingerea obiectivelor și a indicatorilor

Romsilva va dezvolta și implementa prin serviciul de IT în colaborare cu departamentul de valorificare și fond forestier, un sistem digital structurat pe module (modul propuneri licitație, modul agenți economici, modul contractare, etc) pentru valorificarea masei lemnoase pe picior și a lemnului fasonat în platforma INTRANET.

De asemenea prin serviciul de IT, în colaborare cu serviciile de valorificare lemn și achiziții, va dezvolta și implementa un sistem digital structurat pe module (modul propuneri licitație , modul agenți economici, modul contractare, etc) pentru achiziția de servicii exploatare în platforma Intranet.

Valorificarea produselor lemnoase  și nelemnoase prin instrumente de incluziune a comunităților dependente de pădure

Analiza critică a situației actuale

În România, circa 3 milioane de gospodării au ca sursă de încălzire lemnul de foc, iar multe dintre instituțiile publice utilizează de asemenea lemnul pentru încălzire (sediile autorităților locale, dispensare, școli, cămine, etc.). În anumite zone ale țării și mai ales în zone izolate, rețelele de distribuție a gazului metan lipsesc și nu există nici perspectiva realizării acestora pe termen scurt.

Identificarea problemelor și definirea obiectivelor

Încălzirea locuințelor cu lemn rămâne pentru anumite comunități singura soluție fiabilă. Alternativa instalațiilor pe gaz nu se poate lua în considerare întrucât nu exista rețele de distribuție care să deservească acele localități, iar alte soluții cum ar fi încălzirea pe electricitate sunt deocamdată inaccesibile ca preț. În aceste zone, Romsilva, prin rolul său de a pune în piață lemn pentru nevoile comunității și de a-l valorifica direct, joacă un rol cheie în viața comunităților. Sunt necesare instrumente prin care Romsilva să răspunda acestor nevoi sociale, instrumente de incluziune a comunităților dependente de pădure. Pe de altă parte, unele comunități pot fi dezavantajate de restricții în privința recoltării lemnului, în special acolo unde este se impun măsuri de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservative.

Obiectivul strategic de dezvoltare

Romsilva va susține comunitățile locale prin instrumente de incluziune socială (parteneriate, etc.), în limitele sustenabilității.

Indicator de realizare

Romsilva asigură în vederea valorificării prin vânzare directă către comunită ți pentru încălzirea locuințelor și prepararea hranei un volum anual de minim 2 milioane metri cubi.

Măsurile operaționale pentru atingerea obiectivelor și a indicatorilor

Romsilva va sprijini autoritatea centrală care răspunde de silvicultură pentru identificarea comunităților dependente de pădure până în anul 2025.

Pentru atingerea obiectivului sunt necesare unele măsuri cum ar fi:

 • evaluarea cantităților de lemn și a distanțelor de transport pentru satisfacerea nevoilor locale a comunităților dependente de pădure;
 • identificarea prin ocoalele silvice a situațiilor în care satisfacerea nevoilor locale este restricționată de sistemul de arii naturale protejate;

– implicarea forței de muncă locale în activitățile specifice domeniului forestier, pornind de la lucrările silvice și până la prelucrarea produselor lemnoase și nelemnoase ale pădurii

 • transferul unor cantități de lemn de la direcțiile silvice cu resurse de lemn la direcții silvice deficitare, pentru aprovizionarea populației la prețuri nespeculative;
 • Romsilva, prin ocoalele silvice, va prezenta comunităților dependente de pădure oportunitățile de afaceri în domeniul forestier
 • Romsilva își propune să modernizeze modul de valorificare a lemnului destinat încălzirii prin crearea unei rețele eficiente și transparente de distribuție/livrare.
 • Din volumul total de lemn pentru încălzire valorificat prin vânzare directă, Romsilva va livra din depozite sau la domiciliu minim 10% în anul 2024; 15% în anul 2026, 20% începând cu anul 2028.
 • Romsilva va acționa pentru identificarea unor mijloace de vânzare a lemnului de foc pe bază de precomandă. Un astfel de sistem se poate realiza prin crearea unei platforme informatice de tip B2C (bussines-to-consumer) prin care clienții beneficiari finali de lemn pentru încălzire pot face comenzi.
 • Romsilva va acționa pentru creșterea standardului de comerț pentru vânzarea directă prin oferirea acestuia preponderent în depozite de tip C.
 • Romsilva va acționa pentru reducerea punctelor de vânzare cu amănuntul, date fiind necesitățile de efectuare a operațiunilor comerciale (case de marcat fiscalizate, telefoane mobile cu date, etc.).
 • Romsilva va acționa pentru diminuarea utilizării numerarului în tranzacțiile cu amănuntul din motive ce țin de securitate monetară și integritate
 • Romsilva va acționa pentru transparentizarea și credibilizarea actului de comerț prin eliminarea implicării personalului silvic în activități conexe (manipulări, transport, servicii, etc.) și încasarea unor sume nefiscalizate.
 • Lemnul de foc va fi în parte fasonat și pachetizat sub forme care să poată face ușoară verificarea volumelor de lemn comercializate.
 • Se vor întreprinde acțiuni de popularizare a metodelor de măsurare și de condiționare a lemnului de foc pentru a atinge o eficiență energetică maximă.
 • Romsilva va crea un sistem de control al comerțului lemnului destinat încălzirii prin controale inopinate, chestionare de satisfacere a clienților beneficiari, etc. realizate inclusiv cu entităț externe.
 • Romsilva va întreprinde diligențe pentru modificări legislative care să conducă la diminuarea evaziunii fiscale pentru lemnul de foc (ex.: rambursarea TVA sub forma de voucher, etc.).

Mai multe drumuri forestiere

Romsilva va elabora un master plan care să aibă ca obiect modernizarea și extinderea rețelei de drumuri forestiere în fondul forestier proprietate publică a statului. Romsilva va crește desimea rețelei de drumuri forestiere cu 2% până în anul 2030.

Paza pădurilor

Vor fi constituite și operaționalizate structuri specializate și profesionalizate de pază a pădurilor ca parte integrantă a sistemului de precauție necesară revizuit; Termen: T2 2025 – pilotare. Termen T2 2026 implementare organizațională.

În corelare cu acțiunile privind reorganizarea activităților de teren și segregarea sarcinilor, activitatea de pază se va reforma avându-se în vedere următoarele:

 • organizarea spațială a pazei se face pe obiective constituite în paralel cu cantoanele silvice;
 • dispozitivul de pază este format din personal silvic specializat pe linia pazei bunurilor;
 • paza se organizează în schimburi, iar dispozitivul de pază în acțiune este format din minim două persoane (se exclude intervenția solitară !);
 • dispozitivul de pază este dotat cu mașină de intervenție inscripționată și echipată cu mijloace de comunicare și orientare (GPS, tablete cu hărți satelitare, hărți amenajistice, hărți de risc, stații de comunicatție și telefoane, echipamente de comunicare cu sisteme suport SUMAL 2.0., imagini video, etc.), echipamente, armament și muniție pentru autoapărare;
 • personalul de teren cu atribuții de baza tehnice va avea și atribuții de paza pădurii în conformitate cu prevederile legale;
 • responsabilitatea pentru tăierile ilegale constatate se va stabili în conformitate cu prevederile legislației muncii și a legislației specifice privind paza fondului forestier.

Revizuirea proceselor de business și reducerea efortului birocratic

Măsuri:

 • Reducerea efortului birocratic prin elaborarea unui ghidului de bune practici privind analiza de business a activităților desfășurate
 • Reducerea efortului birocratic prin crearea unei platforme digitale care sa integreze toate activitățile de management forestier și administrarea pădurilor desfășurate la nivel de ocol.
 • Reducerea efortului birocratic prin proiectarea și digitalizarea instrumentelor de lucru necesare pentru monitorizarea în timp real a raportărilor operative, a indicatorilor de activitate și a indicatorilor de performanță (KPIs)
 • Reducerea efortului birocratic prin înființarea registrului electronic și crearea unui sistem electronic de gestiune a documentelor
 • Reducerea efortului birocratic prin realizarea unor platforme informatice de tip B2B s i B2C pentru gestionarea contractelor comerciale de vânzare a produselor lemnoase și a contractelor de prestări servicii
 • Digitalizarea procesului de populare cu informații standardizate a Registrului Național Forestier.

Valorizarea, profesionalizarea, siguranța și sănătatea angajaților

Politică salarială adaptată pieței muncii care recunoaște și stimulează performanța

Romsilva va elabora, aproba și aplica o politică salarială nouă prin reformularea conținutului specific din contractul colectiv de muncă.

În noua politică salarială se va ține cont de:

a) creșterea salariilor orare la muncitori în acord cu cerințele pieței muncii, chiar dacă, în anumite situații, unii muncitori (ex.: operatori de utilaje) vor avea câștiguri nete mai mari decăt personal TESA;

b) acordarea de bonusuri pentru muncitori pe bază de indicatori de creștere a productivității muncii;

c) salarizarea personalului TESA va avea o componentă relevantă în performanța stabilită în cadrul procedurii de evaluare a performanțelor și competențelor;

d) cel puțin 10% din fondul de salarii va fi utilizat de manageri pentru sporuri de performanță la salariul de bază acordat prin acte adiționale la CIM pe o perioadă limitată de timp (ex. 1 an);

e) se vor defini criterii care să asigure o salarizare echitabilă a persoanelor încadrate pe poziții similare din unități și subunități diferite.

Creșterea gradului de calificare și dezvoltarea de noi competențe ocupaționale a lucrătorilor printr-un program de perfecționare profesională continuă

Măsurile operaționale pentru atingerea obiectivelor și a indicatorilor:

 • elaborarea programului de formare/perfecționare: cursuri, instruiri, schimburi de experiență , inclusiv calificare la locul de muncă pentru posturile cheie unde nu există oferta în piața muncii.
 • înființarea unui centru de perfecționare și instruire a lucrătorilor la nivelul Romsilva;
 • asigurarea unor standarde ocupaționale adecvate necesită ților de calificare ale regiei;
 • creșterea motivației pentru pregătirea teoretică și practică a lucrătorilor printr-o mai bună cunoaștere a proceselor de muncă ;
 • reintroducerea procedurilor de angajare a stagiarilor absolvenți de facultăți de profil;
 • asigurarea transferului tehnologic și crearea premiselor pentru formarea profesională prin posibilitatea participării în proiecte comune de schimburi de experiență.

Romsilva va elabora, aproba și aplica o nouă Metodologie privind gradarea unităților și subunităților RNP – Romsilva, condiții minime privind înființarea, organizarea și funcționarea structurilor acestora și dimensionarea numărului de personal. Termen T2 – 2025 – pilotare, T2 2026 – operaționalizare T2 2025 – T2 2026.

Măsurile operaționale pentru atingerea obiectivelor și a indicatorilor

Metodologia va utiliza criterii de gradare care vor  ține cont obligatoriu de următoarele aspecte:

a) pentru paza pădurilor se vor crea structuri specializate, în subordinea ocoalelor silvice sau a direcției, iar personalul de pază al acestor structuri nu va mai avea alte sarcini;

b) pentru managementul lucrărilor silvice se vor crea structuri operative specializate, cu rol în managementul lucrărilor silvice (planificarea, organizarea, desfășurarea, supravegherea, recepționarea, raportarea măsurilor silvotehnice aplicate în păduri); va gestiona lucrările silvice la nivel de canton silvic, dimensionat în funcție de volumul de lucrări, dispersie, etc.;

c) pentru recoltarea, colectarea, transportul tehnologic, sortarea, depozitarea și comercializarea lemnului fasonat se vor crea structuri operative distincte. Anterior operaționalizării acțiunii strategice la nivel de organizație se va urmări compatibilitatea cu cadru legislativ și se va realiza pilotarea și analiza fezabilității unui astfel de sistem de lucru. Personalul din actualele structuri va fi reîncadrat pe noile structuri, astfel încât aplicarea noii metodologii să nu conducă la reducerea numărului total de personal.

Flexibilizarea și adaptarea proceselor de lucru și a structurilor organizatorice și funcționale pentru prevenirea și combaterea punerii ilegale de lemn pe piață și a practicilor de corupție

Romsilva va elabora, aproba și aplica un nou sistem de precauție necesară due-dilligence pentru prevenirea punerii în piață de lemn ilegal, în acord cu normele europene în materie (regulament EUTR și Deforestation Free). Termen T2 – 2025 – pilotare, T2 2026 – operaționalizare.

Măsurile operaționale pentru atingerea obiectivelor și a indicatorilor

Noua procedură va avea în vedere următoarele aspecte:

a) volumul din partidă va fi considerat cel măsurat în platforma primară și nu estimarea din APV;

b) măsurarea lemnului în platforma primară se va face de către persoane atestate în acest scop, acestea având responsabilitate directă și personală asupra conformității documentelor de însoțire;

c) sistemul va integra conceptul de segregare a sarcinilor personalului de teren astfel încât să nu mai existe una și aceeași persoană în filiera de valorificare (punere în valoare, exploatare și controlul exploatării, gestionare masă lemnoasă fasonată , comercializare, controlul circulației materialelor lemnoase).

Îmbunătățirea politicilor de recrutare a personalului cu funcții de conducere și de execuție pentru creșterea profesionalismului în organizație și promovarea meritocrației sistemice.

Procedura de recrutare a personalului de conducere și de execuție va avea următoarele prevederi obligatorii:

a) regulile de publicitate pentru asigurarea transparenței proceselor de recrutare;

b) standardizarea bibliografiilor de concurs pentru poziții similare din unități/subunități diferite;

c) pentru toate posturile de execuție procesul de recrutare implică: testare cunoștințe profesionale;

d) pentru toate posturile de conducere (middle-management: directori departamente și direcții din aparat central Romsilva, directori, directori tehnici, directori economici de la direcții, șefi birouri, șefi servicii, șefi ocoale, contabili șefi s .a.) procesul de recrutare implică : verificare aptitudini și competențe manageriale, verificare cunoștințe profesionale.

e) introducerea unor aplicații informatice, gestionate la nivel de aparat central Romsilva pentru toate unitățile și subunitățile, pentru evaluarea cunoștințelor teoretice, care să elimine eventuale interferențe sau subiectivisme ale factorului uman, cel puțin pentru pozițiile de execuție de personal cu pregătire tehnică silvică de bază, medie și superioară (posturile cu ponderea cea mai mare ca număr în cadrul organizației), cu întrebări adaptate specificului și particularităților unității;

f) menținerea promovării din sistem doar pentru anumite poziții din organigramă ; Procedura de recrutare a muncitorilor va fi una cât se poate de simplificată, cu termene scurte și cu focus pe verificarea cunoștințelor în probe practice și pe cunoașterea și însușirea normelor SSM specifice poziției pentru care candidează.

Proces de rebranding

Recredibilizarea (reputația brandului) / repoziționarea imaginii Romsilva (ce vrem să realizăm) și prin crearea unei noi identități de brand (rebranduire)

Romsilva va elabora și implementa un Program național de educație forestieră, susținut de două categorii de baze materiale cu scop didactic: 3 centre regionale de educație forestieră și minim un atelier de educației forestieră în fiecare direcție silvică, amenajat în păduri limitrofe aglomerărilor urbane.

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi