DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

DESCARCĂ APLICAȚIA:

19.3 C
București
12.4 C
Sibiu
18.5 C
Suceava
14.8 C
Covasna
18.7 C
Piatra Neamț
12.4 C
Braşov
13.4 C
Bistrița
14.8 C
Râmnicu Vâlcea
duminică, aprilie 14, 2024

S-a înființat Garda Forestieră Națională. Va avea 85 de posturi

Recomandate

Guvernul a adoptat ieri Hotărârea de înființare a Gărzii Forestiere Naționale. Aceasta este responsabilă de asigurarea controlului și implementării uniforme și unitare a regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național  şi a controlului și implementării uniforme și unitare a regimului cinegetic pentru întreg teritoriul național. Numărul maxim de posturi aprobat Gărzii Forestiere Naționale este de 85, inclusiv demnitarii.

Redăm câteva pasaje din HG:

Art. 1. – (1) Garda Forestieră Națională este instituţie publică care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale care răspunde de silvicultură, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale pentru silvicultură, cu atribuții în controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier national  și în aplicarea controlului cinegetic pentru întreg teritoriul national.

          (2) Garda Forestieră Națională are în subordine Gărzile forestiere, denumite în continuare Gărzi, prevăzute în anexa  la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2021 privind înfiinţarea Gărzii Forestiere Naționale, instituții publice cu personalitate juridică,  finanţate integral de la bugetul de stat, cu atribuţii în implementarea, monitorizarea și controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național  și cu atribuții în  implementarea, monitorizarea și controlul activității cinegetice, la nivel teritorial.

Art. 6. – (1) Conducerea Gărzii Forestiere Naționale este asigurată de un inspector general cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Inspectorul general are calitatea de ordonator secundar de credite şi exercită atribuţiile legale în această calitate pentru Garda Forestieră Națională.

(3) Inspectorul general reprezintă Garda Forestieră Națională în relaţiile cu terţii.

(4) Inspectorul general emite decizii, aprobă instrucţiuni, regulamente, norme de lucru, proceduri şi alte dispoziţii specifice necesare pentru îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor personalului Gărzii Forestiere Naționale și ale Gărzilor.

(5) Inspectorul general este ajutat în activitatea sa de un inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, precum și de un secretar general, numiți în condițiile legii.

(6) Inspectorul general conduce aparatul de lucru al Gărzii Forestiere Naționale, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acesteia, în condiţiile legii.

(7) Conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, numește şi eliberează din funcţie, în condițiile legii, inspectorii-șefi ai Gărzilor.

(8) Inspectorul general poate delega atribuții, în condițiile legii, inspectorului general adjunct și secretarului general.

Art. 7. – (1) Conducerea fiecăreia dintre Gărzi este asigurată de un inspector-șef, funcționar public de conducere cu studii superioare de lungă durată în domeniul silvicultură, numit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7).

          (2) Inspectorul-şef  emite decizii, în condiţiile legii.

          (3) Inspectorul-șef are calitatea de ordonator terțiar de credite.

Art. 8 – Numărul maxim de posturi pentru Garda Forestieră Națională şi pentru Gărzi este de 1.007, din care:

a) Garda Forestieră Națională, 85 de posturi, inclusiv demnitarii, din care 47 de posturi pentru personalul cu studii superioare de lungă durată în domeniul silvicultură și 38 de posturi pentru persoane cu atribuții auxiliare domeniului;

b) Gărzile, 922 de posturi, din care 850 de posturi pentru personalul cu studii superioare de lungă durată în domeniul silvicultură și 72 de posturi pentru persoane cu atribuții auxiliare domeniului, din care: 18 posturi cu pregătire juridică încadrate cu funcționari publici cu funcții generale,  18 posturi cu pregătire economică și 36 de posturi cu diferite atribuții – resurse umane, achiziții, investiții, administrativ.

Mai multe articole

2 COMENTARII

  1. După câte mi-a fost dat să văd cum se distruge țara, uneori cu marele ajutor al autorităților am devenit extrem de suspicios. Să sperăm din toată inima că este pasul făcut înainte și se va pune odată ordine în păstrarea legală a pădurilor noastre.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi