DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

ÎNTREBĂRILE VOASTRE

26.1 C
București
20.2 C
Sibiu
21.1 C
Suceava
21.6 C
Covasna
21.4 C
Piatra Neamț
17.4 C
Braşov
21.6 C
Bistrița
24.8 C
Râmnicu Vâlcea
vineri, iulie 19, 2024

Schema de minimis pentru pepiniere, în consultare publică

Recomandate

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a pus în dezbatere publică, la începutul lunii februarie, Ghidul privind schema de ajutor de stat pentru pepiniere mici. Sugestiile primite la minister de cei interesați sunt în aceste zile integrate în document, iar varianta finală va apărea în Monitorul Oficial cel mai probabil săptămâna viitoare.

La solicitarea forestmania.ro, secretarul de stat Lóránd Árpád Fülöp a oferit câteva detalii:

„În cadrul Investiției 2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere aferentă Componentei PNRR 2 Păduri și protecția biodiversității, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a dezvoltat un mecanism de finanțare pentru beneficiarii eligibili (agenti economici autorizati), administratorii/deținătorii publici și privați de păduri, autorizați pentru producerea de material forestier de reproducere (MRF), respectiv a producătorilor autorizați de MFR, pentru înființarea/dezvoltarea/modernizarea capacităților de producție a puieților forestieri, precum și pentru producerea, prelucrarea și condiționarea semințelor forestiere.

Aceștia vor putea aplica pentru finanțare nerambursabilă care va acoperi până la 100% (la pepiniere mici, sau în funcție de valoare bazat pe schema de ajutor de stat la pepiniere mari) din cheltuielile eligibile prin Planul Național de Reziliență și Redresare (PNRR), și vor putea fi accesate prin 2 scheme de ajutor de stat:

1.       pentru proiectele a căror valoare eligibilă a finanţării prin PNRR nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro, ghidul de finanțare se află în prezent în consultare publica (AICI), urmând ca la sfârșitul lunii februarie să apară varianta finală în Monitorul Oficial;

2.       pentru proiectele a căror valoare eligibilă prin PNRR se încadrează între 200.000.-2.000.000 euro, ghidul va fi pus în consultare publică până la sfârșitul lunii februarie.

Schemele de ajutor de stat aferente acestei Investiții au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 1221 din 20 decembrie 2022, respectiv nr. 99 din 06 februarie 2023.

Conform calendarului MMAP, apelul pentru depunerea proiectelor a căror valoare nu depășește 200.000 euro va fi lansată până la jumătatea lunii martie 2023, iar apelul pentru depunerea proiectelor cu valoarea eligibilă între 200 mii și 2 milioane euro va fi lansată la sfârșitul lunii martie 2023”.

Date din Ghid

Obiectivul schemei de ajutor de minimis îl reprezintă îmbunătățirea rezilienței și a valorii de mediu a ecosistemelor forestiere, prin producerea și utilizarea unor puieți forestieri, în asortimentul de specii și ecotipuri adaptate la condițiile climatice viitoare modelate pentru România, care este în conformitate cu Strategia națională forestieră.

Pentru realizarea acestui obiectiv, schema vizează cel puțin una din următoarele activități:

 • modernizarea/dezvoltarea pepinierelor forestiere existente, acolo unde capacitățile existente sunt învechite sau insuficiente;
 • crearea unor pepiniere noi;
 • crearea unor capacități de prelucrare și condiționare a semințelor forestiere;
 • realizarea unor noi plantaje forestiere.

Solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiția sau după caz, dreptul de folosință pe o perioadă de cel puțin 10 ani.

Pentru terenurile care sunt incluse în fondul forestier național, deținute sau administrate de solicitant, un extras din amenajamentul silvic în vigoare (descriere parcelară și hartă amenajistică) din care să rezulte că amplasamentul respectiv este destinat producerii de MFR, reprezintă o probă suficientă pentru îndeplinirea acestei cerințe.

Eligibilitatea cheltuielilor

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investițiile în active fixe și circulante prevăzute în cadrul proiectului tehnico-economic, necesar pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, după cum urmează:

 • construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea spațiilor necesare producerii și condiționării MFR;
 • achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi, precum şi costurile de instalare a acestora, necesare producerii și condiționării MFR;
 • achiziția de MFR specific, lucrările de instalare și lucrările de întreținere ulterioare instalării, pentru realizarea de plantaje forestiere.
 • cheltuielile legate de achiziţia în leasing a activelor, altele decât clădirile, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar şi prevede obligaţia beneficiarului de a cumpăra bunurile respective la expirarea contractului de leasing;
 • cheltuielile cu proiectarea și consultanța;
 • cheltuieli privind informarea și publicitatea. Vor fi respectate prevederile manualului de identitate vizuală (MIV) al PNRR.

a. cheltuieli cu panouri publicitare provizorii afișate la locul implementării proiectului;

b. cheltuieli ocazionate de campaniile de informare și conștientizare a populației/grupului țintă.

 • costurile generale reprezentând plata arhitecților, inginerilor și consultanților, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic, consultanței, achiziționarea de licențe și patente, informarea și publicitatea, pentru pregătirea și/sau implementarea proiectului, direct legate de investiție, se vor încadra în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile.

Pot fi solicitate cereri de transfer și pentru avansurile facturate și prevăzute în contractele încheiate de beneficiar cu contractorii săi, în limita a maximum 30% din valoarea totala a fiecărui contract.

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

 • sunt realizate efectiv după data de 01.02.2020 și sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiției;
 • sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor (respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice/instrucțiuni emise de MIPE pentru achizițiile efectuate de către beneficiarii privați);
 • sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat; 
 • sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile și sunt susținute de originalele documentelor justificative, în condițiile legale prevăzute de Ghid.

Proiectele vor fi selectate pentru finanțare pe baza criteriului „primul venit, primul servit”, cu încadrarea în termenul limită de depunere a proiectelor conform secțiunii 1.2.2, precum și în alocarea totală prevăzută la secțiunea 1.5.1.

După finalizarea depunerii proiectelor, MMAP va proceda la întocmirea Listei proiectelor selectate pentru finanțare prin PNRR, respectiv la publicarea acesteia pe site-ul dedicat PNRR – AICI – și notificarea Solicitanților cu privire la stadiul aprobării.

Sursa: Ministerul Mediului

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi