DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

ÎNTREBĂRILE VOASTRE

30.3 C
București
26.2 C
Sibiu
28.5 C
Suceava
27.3 C
Covasna
31.3 C
Piatra Neamț
28.6 C
Braşov
26.5 C
Bistrița
31.4 C
Râmnicu Vâlcea
sâmbătă, iulie 13, 2024

Strategia Forestieră Europeană 2030. Principalele prevederi

Recomandate

Comisia Europeană a lansat Strategia Forestieră Europeană 2030, care are ca principal obiectiv o mai bună protejare și monitorizare a pădurilor și adaptarea acestora la schimbările climatice.

Strategia este însoțită de o foaie de parcurs pentru plantarea a cel puțin 3 miliarde de copaci suplimentari în UE până în 2030.

Vă prezentăm principalele prevederi ale Strategiei ((New EU Forest Strategy for 2030):

Pădurile sunt un aliat esențial în lupta împotriva schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității: ele reduc impactul schimbărilor climatice, protejându-ne de inundații puternice și reducând impactul secetei.

Pădurile sunt ecosisteme valoroase care găzduiesc o parte importantă a biodiversității europene, iar serviciile lor ecosistemice contribuie la sănătatea și bunăstarea noastră prin reglementarea apei, furnizarea de alimente și materiale, reducerea și controlul riscului de dezastru, stabilizarea solului și controlul eroziunii, purificarea aerului și a apei. Pădurile sunt un loc de recreere, relaxare și învățare, precum și asigurarea mijloacelor de trai.

Obiectiv esențial: neutralitatea climatică în 2050

Noua strategie forestieră europeană pentru 2030 este una dintre inițiativele emblematice ale Acordului verde european care se bazează pe strategia UE pentru biodiversitate pentru 2030 și abordează toate funcțiile multiple ale pădurilor. Contribuie la atingerea obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de cel puțin 55% în 2030 și a neutralității climatice în 2050.

Strategia stabilește o viziune și acțiuni concrete pentru creșterea cantității și calității pădurilor din UE și consolidarea protecției, restaurării și rezilienței acestora. Acesta își propune să adapteze pădurile Europei la noile condiții meteorologice extreme și la incertitudinea ridicată provocată de schimbările climatice.

Aceasta este o condiție prealabilă pentru ca pădurile să poată continua să își îndeplinească funcțiile socio-economice și să asigure zone și populații rurale înfloritoare.

Promovarea practicilor de gestionare a pădurilor cele mai biodiverse și ecologice va fi făcută simultan cu sprijinirea unei bioeconomii forestiere puternice și durabile.

Industriile din lemn reprezintă 20% din întreprinderile producătoare din întreaga UE, susținând 3,6 milioane de locuri de muncă, cu o cifră de afaceri anuală de 640 miliarde EUR.

Strategia solicită utilizarea optimă a lemnului în conformitate cu principiul în cascadă și acordă prioritate produselor din lemn care pot înlocui resursa pe bază de cărbune, cu accent deosebit pe produsele din lemn de lungă durată. De asemenea, își propune să stimuleze economia forestieră nelemnoasă, inclusiv ecoturismul.

Strategia reafirmă nevoia și angajamentul de a proteja strict ultimele păduri primare și vechi rămase din UE. Deși aceasta include doar o mică parte din pădurile UE, aceasta va contribui la asigurarea faptului că principalele rezervoare de biodiversitate și stocurile importante de carbon sunt bine conservate pentru generațiile viitoare.

Model de afaceri eco

Strategia stabilește, de asemenea, acțiuni de îmbunătățire a conceptului de gestionare durabilă a pădurilor în ceea ce privește aspectele legate de climă și biodiversitate, promovează practicile cele mai prietenoase pentru climă și biodiversitate, precum și stabilirea unor obiective obligatorii de restaurare a naturii pentru păduri în viitoarea lege a UE privind restaurarea naturii, așa cum a fost anunțat în Strategia UE pentru biodiversitate 2030.

Strategia prevede, de asemenea, dezvoltarea unor scheme de plăți către proprietarii și administratorii de păduri pentru furnizarea de servicii ecosistemice, de exemplu prin păstrarea intactă a unor părți ale pădurilor lor.

Solicită statelor membre să instituie, printre altele, în cadrul politicii agricole comune (PAC), scheme de plată pentru serviciile ecosistemice destinate proprietarilor și administratorilor de păduri pentru a acoperi costurile.

De asemenea, solicită statelor membre să accelereze implementarea schemelor ecologice ale PAC privind intervențiile agroforestiere sau de dezvoltare rurală.

O inițiativă anunțată în Strategia Farm to Fork și care va fi prezentată de Comisie la sfârșitul anului 2021, va promova în continuare un nou model de afaceri ecologice care recompensează practicile ecologice ale administratorilor de terenuri, pe baza beneficiilor climatice pe care le oferă.

În strânsă cooperare cu statele membre și părțile interesate din domeniul pădurilor, vor fi elaborate îndrumări cu privire la practicile forestiere mai apropiate de natură, iar adoptarea acestora va fi promovată printr-un sistem de certificare voluntară.

De asemenea, este prezentat un set de alte facilități, de la cercetare și formare la servicii de îndrumare și consiliere. Acestea vor crea condițiile potrivite pentru îmbunătățirea stării pădurilor din UE.

Date comune

În plus, structura actualizată de guvernanță pentru păduri va crea un spațiu mai favorabil incluziunii pentru ca statele membre, proprietarii și administratorii de păduri, industria, mediul academic și societatea civilă să discute despre viitorul pădurilor din UE și să contribuie la menținerea acestor active valoroase pentru generațiile care vor veni.

Strategia este însoțită de o foaie de parcurs pentru plantarea a cel puțin 3 miliarde de copaci suplimentari în UE până în 2030, cu respectarea deplină a principiilor ecologice.

Pentru a avea o imagine cuprinzătoare și comparabilă a statusului, a evoluției și a evoluțiilor viitoare preconizate ale pădurilor în UE, Strategia forestieră anunță o propunere legală privind observarea, raportarea și colectarea datelor forestiere în UE.

Sistemul armonizat de colectare a datelor din UE, combinat cu planificarea strategică la nivelul statelor membre, este esențial pentru asigurarea faptului că pădurile își pot îndeplini funcțiile multiple pentru climă, biodiversitate și economie, așa cum s-a convenit la nivelul UE.

Nu în ultimul rând, Comisia consolidează acțiunile de aplicare, pentru a se asigura că statele membre UE aplică legislația UE privind protecția pădurilor și comercializarea lemnului.

Mai multe articole

2 COMENTARII

  1. […] Forestmania: Strategia Forestieră Europeană 2030 a creat dispute și nemulțumiri, Ungaria spunând chiar că este „inacceptabil” ca industria forestieră să fie pusă la colț. Și ministrul român a subliniat că fiecare stat în parte își face propria politică… Ce efect va avea noua strategie asupra forestierilor din România? […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi