DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

ÎNTREBĂRILE VOASTRE

26.1 C
București
20.2 C
Sibiu
21.1 C
Suceava
21.6 C
Covasna
21.4 C
Piatra Neamț
17.4 C
Braşov
21.6 C
Bistrița
24.8 C
Râmnicu Vâlcea
vineri, iulie 19, 2024

Vânătorii cer soluții de la ministrul Mediului: braconajul cu ogari a atins cote alarmante

Recomandate

Braconajul cu câini din rasa Ogar sau metiși de Ogar a dus la distrugerea faunei salbatice din sudul țării și nu numai, acuză Asociația în Beneficiul Vânătorilor și Activitătii de Vânătoare (ABVAB). Practic, efectivele de iepure și căprior sunt decimate. În satele din Dolj, de exemplu, numărul ogarilor e atât de mare, încât există unul la fiecare a doua casă. Sunt deținuți ilegal, nu au cipuri și sunt folosiți la braconaj noaptea, la lumina farurilor, spun vânătorii. Situația e similară în Prahova, Teleorman, Vrancea sau Iași.

Redăm Solicitarea celor ABVAB:

„Către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Către domnul ministru Tanczos Barna

Către doamna director al Direcției Biodiversitate Drăcea Daniela

SOLICITARE

Subscrisa Asociația în Beneficiul Vânătorilor și Activitătii de Vânătoare, având ca scop principal prevăzut la art. 3 din Statutul asociației, iar printre altele, și alte scopuri prevăzute la  art. 4 din Statut:

Art. 3. – Scopul A.B.V.A.V îl constituie formarea și întărirea unei doctrine unitare, la nivel national și internațional, pentru protejarea în mod egal a intereselor generale și individuale a tuturor membrilor în ce privește activitatea de vânătoare legală și gestionarea durabilă a faunei cinegetice, precum și intervenirea ori de câte ori va fi necesar, în raport cu autoritățile Statului și orice altă instituție neguvernamentală, pentru asigurarea unui climat și a unui cadru legislativ cât mai favorabil și echilibrat în ce privește protecția și conservarea faunei cinegetice prin vânătoare rațională, conștientă și prin exploatarea durabilă a resursei naturale regenerabile

Art. 4. – A.B.V.A.V are, pe lângă scopul său general, următoarele obiective şi atribuţii:    

a) desfăşoară activităţi de conservare a biodiversităţii şi de protecţie a faunei de interes cinegetic, precum şi de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia

c) urmărirea aplicării legii de către toate instituțiile Statului și intervenirea, ori de câte ori este cazul, pentru a cere aplicarea în mod corect a tuturor legilor în vigoare care au legatură, în principal și subsidiar, cu activitatea de vânătoare.

h) inițierea, elaborarea și expunerea, către orice instituție sau Puteri ale Statului, a unor modificări legislative ori îmbunătățirea acestora, în toate domeniile care au legatură, în principal și subsidiar, cu activitatea de vânătoare.

 În temeiul art. 3, lit. m) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, conf. căruia constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale a României “orice acţiuni sau inacţiuni care lezează interesele economice strategice ale României, cele care au ca efect periclitarea, gestionarea ilegală, degradarea ori distrugerea resurselor naturale, fondurilor forestier, cinegetic şi piscicol, apelor şi altor asemenea resurse, precum şi monopolizarea ori blocarea accesului la acestea, cu consecinţe la nivel naţional sau regional”.

Luând act de rapoartele membrilor ABVAV care au participat ca observatori la evaluarea efectivelor de căprior în perioada 13-17 februarie 2022 pe 12 fonduri cinegetice gestionate de către AJVPS Dolj, unde au constatat, printre altele, că efectivele de căprior sunt mult sub cele reale declarate de către gestionar în ultimii doi ani,

Luând act de aceleași rapoarte conform cărora urmele de iepure de câmp pe zăpadă după 10-12 nopți de ger între -10 și -15 grade, erau extrem de puține iar efectivele sunt aproape distruse,

Ținând cont de realitățile cunoscute de către gestionari și vânători în ce privește braconajul cu câini ogari șau mețiși de ogari din zona de sud a țării dar și din alte zone, care au dus la dispariția aproape totală a efectivelor de iepure de câmp și căprior, ținând cont de dificutățile cu care se confruntă gestionarii din cauza gradului foarte mare de coruptibilitate al agenților de poliție sau al procurorilor care instrumentează astfel de cazuri,     

Vă solicităm să inițiați urgent, având calitatea de administrator al faunei cinegetice, o serie de măsuri ferme și concrete la nivel instituțional, în colaborare cu celelalte ministere și direcții, în ce privește combaterea și stoparea braconajului cu câini ogari sau metiși de ogari, în așa fel încât să fie asigurate următoarele condiții:

Aplicarea fără nicio întârziere a prevederilor art. 8, alin. (4) din Legea 258/2013 cu privire la obligația proprietarilor sau deținătorilor de câini, persoane fizice sau juridice, de a-i identifica prin microcipare, a cărei nerespectare constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 5000 la 10000 de lei, conf. art. 14, alin. (1) din aceeași lege, iar termenul pentru aplicarea acestor prevederi este prevăzut de art. 7, alin. (2) din Norma privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân din 07.01.2014, parte intregrantă din Ordinul nr.  1/2014, cu modificările și completările ulterioare, completat de art. 16, alin. (8) din aceiași normă, conf. căruia deţinerea de câini neidentificaţi şi neînregistraţi este interzisă.                                                                     

Potrivit. art. 15 din Legea 258/2013, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi de inspectorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân din unităţile administrative teritoriale.

Inițierea modificării legislației, având în vedere prejudiciul imens produs prin infracțiunile de braconaj cu câini ogari sau metiși de ogari, în sensul creșterii pedepselor pentru săvârșirea unor astfel de infracțiuni, cu închisoare de la 2 la 7 ani, în așa fel încât să nu se mai poată renunța la urmărirea penală.

Inițierea modificării legislației, în asa fel încât scoaterea sau transportul câinilor ogari sau metiși de ogari detinuți legal în afara localităților, inclusiv in perimetrul intravilan neconstruit sau neîmprejmuit ce face parte din fondurile cinegetice, fără ca proprietarul să anunțe organele de poliție de pe raza unde iși are domicilul, cu privire la locul și data concursului organizat doar in condiții legale, precum si traseul pe care vor fi transportați câinii, iar în afara de concursurile de câini organizate legal, câinii din rasa ogar sau metișii acestora nu vor mai putea fi scoși în afara proprietății sau a drumurilor publice sau în afara spațiilor special amenajate pentru agrement, iar fapta de a scoate un caine ogar sau metis de ogar în afara localității sau in perimetrul intravilan ce face parte din fondurile cinegetice, fără a anunța organele de poliție se va pedepsi cu inchisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă.

Vă facem această solicitare având un interes determinat, legitim, personal, născut și actual, prin statut subscrisa având obligația de a proteja interesele generale și individuale ale tuturor membrilor săi, respectiv obligația de a desfășura activități de conservare a biodiversităţii şi de protecţie a faunei de interes cinegetic, precum şi de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia

Cu stimă,                                                    

Președinte ABVAV, Adrian Lică”.

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi