DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

DESCARCĂ APLICAȚIA:

25 C
București
26.2 C
Sibiu
20.1 C
Suceava
22.7 C
Covasna
19.1 C
Piatra Neamț
18.8 C
Braşov
22.1 C
Bistrița
23.1 C
Râmnicu Vâlcea
sâmbătă, iunie 22, 2024

Cât produce și cât cheltuie municipiul Bistrița din administrarea a 3.400 de hectare de pădure?

Recomandate

Regia Publică Locală Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița, care în administrare peste 3400 de hectare fond forestier proprietate publică a municipiului, estimează că anul acesta va obține venituri totale în sumă de 3,8 milioane de lei din exploatarea masei lemnoase, vânătoare, redevențe și chirii, arată timponline.ro. Din această sumă, peste 2 milioane de lei sunt cheltuieli de personal.

În raportul transmis Consiliului Local odată cu proiectul de buget, se arată următoarele:

„Cheltuielile care sunt necesare să se efectueze în anul 2022 sunt următoarele: 

  • cheltuieli cu consultante și expertize necesare scoaterii din fondul forestier, analize pentru determinarea infestării pădurilor și alte analize specifice fondului forestier;
  • cheltuieli cu indemnizația membrilor consiliului de administrație;
  • cheltuieli cu pregătirea profesională;
  • cheltuieli necesare pentru plata serviciilor de consiliere juridică, taxe de executare silită, taxe de timbru judiciar, expertize judiciare privind retrocedarea terenurilor forestiere în conf. cu Legea nr.247/2005, expertize și taxe de intabulare, expertize judiciare pentru ocupări fond forestier,
  •  amenajarea in regie proprie a unui depozit de material lemnos de foc și pentru foc în vederea aprovizionării populației”.

Cheltuielile de personal în anul 2022 sunt în sumă de 2.087.940 lei.

Profitul brut prognozat pentru anul 2022 este în sumă de 462.790 lei din care: 16% impozit pe profit de 74.050 lei, 5% rezerve legale 23.139 lei, rezultând un profit net 365.601 lei.

Profitul net în valoare de 365.601 lei se prognozează a se repartiza conform Ordonanței nr.64/2001 privind repartizarea profitului la regiile autonome astfel: 182.800 lei minim 50% vărsăminte la bugetul local; 182.800 lei sursă proprie de finanțare investiții.

„În anul 2020, Ocolul Silvic al municipiului Bistrița a întocmit și trimis la APIA documentația tehnică pentru Măsura 15.1 Servicii Silvo – Mediu, urmând ca Primăria municipiului Bistrița să încaseze aprox. 94.000 euro/anual, pentru o perioadă de 5 ani. Sprijinul acordat în cadrul acestui pachet este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (hectar) și reprezintă o compensație pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani. Pierderile de venit în cadrul Pachetului 1 se referă la volumul de lemn aferent produselor de igienă care nu se recoltează pe o perioadă de cinci ani în zona de liniște și patru ani în restul suprafeței angajate, pe care sunt planificate lucrări de rărituri, tăieri de igienă, precum și cel aferent produselor rezultate din tăieri de conservare”, se mai arată în raport.

În anul 2021 Regia Publică Locală Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A. a făcut viramente la bugetul local în sumă de 32.524,27 lei după cum urmează: Impozite: pe clădiri, pe teren împădurit, impozit pe auto în suma de: 15.414,27 lei. Vărsăminte din profitul net pentru anul 2020 cu obligativitate plată în anul 2021 în suma de : 17.110 lei.

Ce activități are ocolul?

Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa a luat fiinţă în anul 2002, cu o suprafaţă de început de 4925,2 ha fond forestier proprietatea municipiului Bistriţa şi a comunei Livezile.

Odată cu modificarea legislaţiei şi apariţia Legii nr. 46 / 2008 privind Codul silvic, a apărut necesară transformarea Ocolului Silvic al municipiului Bistriţa din instituţie publică cu personalitate juridică în regie publică locală cu specific exclusiv silvic. Astfel, din anul 2009, cu autorizaţia de funcţionare nr. 58, Ocolul silvic funcţionează ca regie publică locală R.A. a municipiului Bistriţa.

Regia are în administrare fondul forestier proprietate publică a municipiului Bistriţa şi a comunei Livezile, înregistrat ca atare în amenajamentele silvice şi în cercetarea statistică Silv 1, actualizat pe baza intrărilor şi cedărilor de terenuri legal efectuate în suprafaţă totală de 5693 ha, din care municipiul Bistriţa 3418 ha, iar comuna Livezile 2235 ha şi are următoarele obiective strategice:

– gospodărirea durabilă şi unitară a pădurilor în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi a normelor de regim silvic a fondului forestier;
– asigurarea pazei şi integrităţii fondului forestier;
– valorificarea superioară a masei lemnoase;
– asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare prin lucrări specifice de protecţie a pădurilor;
– valorificarea superioară a produselor pădurii, altele decât lemnul, în vederea creşterii producţiei silvice;
– creşterea contribuţiei pădurilor la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi la asigurarea economiei locale cu lemn, cu alte produse ale pădurii şi cu produse specifice silvice;
– executarea lucrărilor de întreţinere în arborete tinere;
– executarea tratamentelor silvice şi promovarea regenerării naturale;
– asigurarea stabilităţii şi creşterea capacităţii funcţionale a ecosistemelor forestiere.

Sursa: timponline.ro, osmbistrita.ro.

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi