DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

ÎNTREBĂRILE VOASTRE

35 C
București
33.1 C
Sibiu
33.4 C
Suceava
33.6 C
Covasna
34.3 C
Piatra Neamț
31.9 C
Braşov
31.1 C
Bistrița
35.9 C
Râmnicu Vâlcea
sâmbătă, iulie 13, 2024

Schema de ajutor pentru reîmpăduriri, în Monitorul Oficial: 100 de milioane de euro

Recomandate

Ordinul ministrului Mediului privind sprijinul pentru reîmpăduriri a fost publicat în Monitorul Oficial. Este actul prin care se aprobă  Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR pentru subinvestiția „Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale”.

Scopul schemei îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deținătorilor publici și privați de terenuri forestiere, precum și formelor asociative ale acestora, pentru refacerea pădurii pe suprafețele care au fost afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale.

La realizarea obiectivului menționat se va ține cont de respectarea următoarelor cerințe legale:

a) Vor fi utilizate doar speciile și ecotipurile de arbori stabilite pe baza prevederilor ultimului amenajament silvic întocmit pentru suprafața respectivă și a tipului natural fundamental de pădure, fiind astfel reziliente la impactul preconizat de schimbările climatice și eliminânduse astfel orice efect advers asupra biodiversității.

b) Utilizarea speciilor alogene va fi permisă numai în cazul în care se demonstrează că utilizarea acestora duce la condiții ecosistemice favorabile și adecvate privind clima, solul, etajele de vegetație, rezistența la foc și că speciile indigene existente nu mai pot face față condițiilor staționale (climatice și pedo-hidrologice) preconizate în viitor.

c) Refacerea potențialului forestier prin reîmpădurire va contribui în mod pozitiv la obiectivele de refacere a habitatelor, conservare a biodiversității, de management al apei și de protecție a solului.

d) Proiectele de reîmpădurire să fie realizate în zonele expuse / vulnerabile la riscuri climatice, în special seceta și inundațiile.

Alocarea financiară totală a apelului de proiecte

Alocarea financiară totală acordată prin PNRR, respectiv în cadrul prezentului Ghid specific pentru Subinvestiția C2/I1.B – Refacerea potențialului forestier este de 100.000.000 Euro, echivalentul a 491.890.000 lei. Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii noiembrie 2022 de 1 euro = 4.9189 lei.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.

Pentru toate contractele de finanțare aflate încă în derulare la data de 30 iunie 2026, la care au fost efectuate cel puțin lucrările de instalare a plantațiilor, finanțarea va fi continuată în conformitate cu prevederile OUG nr. 35/2022, până la finalizarea lucrărilor prevăzute în proiect.

Solicitanți eligibili

Beneficiar al schemei poate fi orice deținător public sau privat, precum și formele asociative ale acestora, al unui teren aflat în fondul forestier național ce a fost afectat de acțiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, pe o suprafață compactă de minim 0,5 ha.

Deținători publici de teren de împădurit:

 • Regia Națională a Pădurilor – Romsilva;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”;
 • Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”;
 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul public și privat deținut de către acestea);
 • alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.

Deținători privați de teren de împădurit:

 • persoanele fizice;
 • persoanele fizice autorizate;
 • întreprinderile individuale;
 • întreprinderile familiale;
 • societățile comerciale;
 • asociațiile și fundațiile;
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate în momentul depunerii cererii de sprijin:

 • să dețină sau să administreze terenul forestier respectiv;
 • să prezinte documentele solicitate care dovedesc categoria de beneficiar.

Pentru a fi eligibile în cadrul schemei, terenurile deținute sau administrate de beneficiari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie incluse în fondul forestier național, în conformitate cu prevederile Codului silvic;

b) pădurea de pe terenul respectiv, a cărui suprafață compactă este de minim 0,5 ha, să fi fost afectată integral, anterior accesării schemei, de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare sau de evenimente catastrofale, iar terenul să nu fi fost reîmpădurit; Afectarea menționată la pct. b) trebuie să fie consemnată într-un document de constatare recunoscut de către autoritățile publice competente, care poate fi: un act de punere în valoare a produselor accidentale și/sau un proces verbal de constatare, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 766/2007 de aprobare a Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea sau un act de control, întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier, pentru evenimentele catastrofale apărute ca urmare a unor tăieri ilegale cu autor necunoscut

c) arborii afectați să fi fost extrași, în condițiile legii, anterior depunerii cererii de sprijin, cu mențiunea că această condiție nu este aplicabilă în cazul în care au fost constatate tăieri ilegale cu autor necunoscut;

d) pentru terenurile de împădurit să existe încheiat un contract de administrare sau de prestări servicii cu un ocol silvic sau să fie administrat printr-un ocol silvic propriu, legal constituit.

Nu pot fi eligibile terenurile care fac obiectul unor litigii cu privire la dreptul de proprietate – se întocmește o declarație pe proprie răspundere conform modelului din Anexa nr. 2 – „Declaraţie privind situația terenului” – completată de către deținătorul sau administratorul terenului de împădurit sau de către împuternicitul acestuia.

Puteți consulta sau descărca întregul document:

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi