DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

ÎNTREBĂRILE VOASTRE

26.1 C
București
20.2 C
Sibiu
21.1 C
Suceava
21.6 C
Covasna
21.4 C
Piatra Neamț
17.4 C
Braşov
21.6 C
Bistrița
24.8 C
Râmnicu Vâlcea
vineri, iulie 19, 2024

Comuna Poiana Stampei scoate la licitație 6.400 mc masă lemnoasă pe picior

Recomandate

Comuna Poiana Stampei din județul Suceava organizează o nouă licitație de vânzare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publică a comunei.

Redăm anunțul:

Comuna Poiana Stampei, Judet SUCEAVA

Nr. 5087 Data: 31.05.2023

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI de vânzare de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publica a Comunei Poiana Stampei

1. Organizatorul licitaţiei: COMUNA POIANA STAMPEI, nr. 231, judet Suceava,  tel/fax 0230575177, licitatiipps@yahoo.com .

2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 16.06.2023, ora 12.00.

1. Locul desfășurării licitației: platforma de licitatie electronica a Comunei Poiana Stampei disponibila la adresa www.licitatiiPPS.ro

3. Tipul licitației: licitație ELECTRONICĂ

4. Licitația este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Data desfășurării şi ora începerii preselecției: 13.06.2023, începând cu ora 9. La preselecție nu participă operatorii economici.

7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: Dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se vor trimite DOAR prin poşta electronică la adresa licitatiipps@yahoo.com , în format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat. Pentru înscrierea la LICITAŢIA ELECTRONICA operatorii economici vor transmite o cerere de înscriere la licitația electronică, cu indicarea identității lor electronice (adresa de e-mail validă a operatorului) conform modelului din Formularul 2, la care se anexează documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 12.06.2023, ora 1600.

8. Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire la licitaţie pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.poianastampei.ro sectiunea LICITATII MASA LEMNOASA şi pe site-urile: www.produselepadurii.ro si www.ocoalesilvice.ro

9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior proprietate publică a Comunei Poiana Stampei oferit la licitaţie este de 6387,35 mc;

a) din care pe natură de produse:

– produse secundare – rarituri: 1006,74 mc;

– produse principale – progresive: 5045,71 mc;

– produse accidentale I – 334,9 mc.

b) pe specii şi grupe de specii:

– MO 3939,37 mc;

– BR 1854,11 mc;

– FA 544,05 mc;

– Diverse 49,82 mc

10. Partida/grupajul de partizi rămasă/rămas neadjudecată/neadjudecat după încheierea licitaţiei NU adjudeca prin negociere.

11. Caietul de sarcini poate fi procurat de pe pagina organizatorului licitatiei www.poianastampei.ro , sectiunea LICITATII MASA LEMNOASA începând cu data de 05.06.2023

12. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:

• informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării:

➢ conectarea se realizează introducând picior.licitatiipps.ro în bara de adrese a browser-ului de internet.

➢ dispozitive ce pot fi utilizate: Calculator PC/ Laptop/ Tableta/ Telefon smartphone (cu sistem Android, IOS, etc);

➢ conexiune la internet stabilă: Mobilă: minim 3G+(H+), de preferat 4G sau Fixă: minim 10mbps;

➢ Dispozitiv cu browser de internet, cu posibilitate de suport a următoarelor browsere: Chrome , Opera, Mozilla, Safari, sau Microsoft ®EDGE,

➢ Riscurile neîndeplinirii condiţiilor tehnice minime de conectare la platforma electronică de licitaţie, conexiunea stabilă la internet, inclusiv cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic după începerea licitaţiei.

➢ se recomandă actualizarea sistemelor de operare ale dispozitivelor, precum şi a browserelor de internet;

• criteriul de atribuire: preţul cel mai ridicat

• Licitaţia electronică se desfăşoară într-o singură rundă de licitare, conform paşilor descrişi în caietul de sarcini, conform anunţului de licitaţie şi caietului de sarcini.

• Partida/grupajul de partizi pentru care se face o singură ofertă, aceasta/acesta se adjudecă conform prevederilor art. 29 alin. (5) din Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare.

• Pentru facilitarea ofertării, operatorii economici au 3 (trei) posibilități, din care două butoane „Licitează “și „Licitează +5”, respectiv un câmp în care se poate introduce de la tastatură un preț valid (mai mare decât ultima ofertă), astfel:

• prin acționarea butonului „Licitează”, se ofertează cu 3 (trei) lei peste oferta anterioară,;

• prin acționarea butonului „Licitează +5”, se ofertează cu 5 (trei) lei peste oferta anterioară

• prin înscrierea unui preț unitar valid în caseta dedicată (mai mare decât ultima ofertă), urmată de acționarea butonului „Licitează”

• Operatorul economic este admis să participe la licitaţia electronică dacă, contravaloarea garanţiei de contractare şi a tarifului de participare au fost încasate de organizatorul licitaţiei, cu cel puţin 60 de minute înainte de data şi ora stabilita pentru începerea licitaţiei;

13. Vizionare masei lemnoase se poate face contactand telefonic seful de district: Teh. Bida Ioan 0746203285

14. Pentru informații şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Primaria Comunei Poiana Stampei, telefon 0730615179 – primar Ing. VILUT MEZDREA

Organizator,

COMUNA POIANA STAMPEI

Primar,

Ing. MEZDREA VILUT

Date privind organizarea ședinței de licitație

Data desfășurării și ora de start a începerii licitației: 16 iunie 2023, ora de start 12.00 pentru un numar de 7 loturi din fondul forestier proprietate a UAT Poiana Stampei, administrat de Ocolul Silvic Dorna cu sediul in comuna Dorna Candrenilor, judet Suceava.

ATENTIE!!!

LOTURILE 1,2,3 si 4 (produse principale – progresive) pot fi autorizate la exploatare incepand cu luna septembrie 2023, transele de plata fiind detaliate la capitolul „Alte conditii speciale” de la finalul prezentului caiet de sarcini!

Locul desfășurării licitației: platforma de licitaţie electronică a COMUNEI POIANA STAMPEI,

disponibilă la adresa www.licitatiiPPS.ro

Tipul licitației: LICITAŢIE ELECTRONICĂ

Data desfășurării și ora începerii preselecției:    

13.06.2023, ora 09.00

Data și ora-limită până la care se poate depune documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: 12.06.2023, ora 16.00

Alte conditii speciale:

Loturile 1, 2, 3 si 4 respectiv partizile constituite ca produse principale – taieri progresive se vor autoriza la exploatare incepand cu luna septembrie 2023 transele de plata conform hotararii de consiliu local nr. 80 din 31 mai 2023 sunt urmatoarele:

Lot 1  (partida 2300019602410) cu un volum de 2327,18 mc – platile vor fi esalonate in 3 transe egale cu scadenta la: 31 iulie, 31 august si 30 septembrie;

Lot 2 (partida 2300019602510) cu un volum de 804,49 mc – platile vor fi esalonate in doua transe de plata cu scadenta la: 31 iulie si 31 august;

Lot 3 (partida 2300019602610) cu un volum de 671,84 mc – platile vor fi esalonate in doua transe de plata cu scadenta la: 31 iulie si 31 august;

Lot 4 (partida 2300019602510) cu un volum de 1242,2 mc – platile vor fi esalonate in doua transe de plata cu scadenta la: 31 iulie si 31 august;

Loturile 5 si 7 (partizile 2300019602830 si 2300019602850) respectiv partizile constituite ca produse accidentale 1 vor putea fi autorizate la exploatare dupa semnarea contractului si plata anticipata, intr-o singura transa, a contravalorii masei lemnoase adjudecata prin licitatie.

Pentru lotul numarul 6 (partida 2300019602840) reprezentand produse secundare – rarituri cu un volum de 1006,74 mc platile vor fi esalonate in 3 transe egale cu scadenta la: 30 iunie, 31 iulie, 31 august iar autorizarea la exploatare va putea fi efectuata dupa semnarea contractului si achitarea primei transe de plata.

Sursa: poianastampei.ro

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi