DESCARCĂ APLICAȚIA:

ForestMania e despre și pentru iubitorii de pădure și lemn

DESCARCĂ APLICAȚIA:

25.6 C
București
22.9 C
Sibiu
23.7 C
Suceava
23.7 C
Covasna
22.2 C
Piatra Neamț
22.9 C
Braşov
21.9 C
Bistrița
14 C
Râmnicu Vâlcea
sâmbătă, mai 25, 2024

Împăduriri prin PNRR: Peste 1.200 de hectare de teren au fost deja marcate

Recomandate

Ministrul Mediului a anunțat astăzi că peste 1.200 de hectare de teren au fost deja marcate în sistemul informatic de către deținători, pentru a fi împădurite. Este vorba de noul program de împăduriri prin PNRR, la finele căruia trebuie să avem 57.000 de hectare de teren acoperite cu păduri noi.

„În zece zile de la lansarea celei mai ample campanii de împăduriri din România, au fost create peste 300 de conturi de utilizatori și s-au început procedurile pentru împădurirea a 115 de amplasamente.

Ministerul Mediului oferă sprijin financiar pentru împădurirea terenurilor agricole de calitate slabă, în plus, oferă o subvenție anuală de 456 euro/hectar pe 20 de ani. Până în 2026 plantăm 57 de mii de hectare de pădure nouă din fondul de redresare și reziliență”, a anunțat ministrul.

Cele 300 de conturi sunt din majoritatea județelor țării. Pe primul loc este județul Bihor, cu 855 de hectare din totalul de 1.200.

Atestare obligatorie pentru proiectanți

Între timp, Progresul Silvic pregătește organizarea unei noi ședințe de atestare a persoanelor fizice (sau juridice) care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiitor, lucrări de îngrijire a arboretetor și proiectele aferente noilor plantații. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 12 decembrie, iar comisia de atestare se va întruni pe 16 decembrie. Aici se pot atesta acei ingineri silvici care au o experiență de minimum 5 ani în domeniu și care vor realiza proiectele de împăduriri din campania ministerului.

După cum a declarat pentru forestmania.ro secretarul comisiei, Jean Vișan, există interes. „Sunt multe cereri, dar le vom centraliza și analiza pe data de 13. Au sunat mulți ingineri să ceară detalii. Cum ar fi ce lucrări trebuie să treacă la capitoul experineță, ce utilaje. Avem toate detaliile în anunț”, a explicat el.

Ce prevede Regulamentul?

Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice sau juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic are ca scop asigurarea premiselor pentru îndeplinirea cerinţelor tehnice şi calitative pentru crearea de ecosisteme forestiere sănătoase şi stabile care pot să îşi îndeplinească funcţiile multiple de producţie, protecţie şi socială, respectiv pentru luarea de măsuri eficiente în vederea protejării localităţilor, obiectivelor social-economice şi a mediului în general.

Lucrările de regenerare a pădurilor, întreţinerea seminţişurilor şi plantaţiilor forestiere, îngrijirea arboretelor şi lucrările de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic au următoarele semnificaţii:

 a) lucrările de regenerare a pădurilor se referă la lucrările pentru favorizarea instalării seminţişului pe cale naturală, pregătirea terenului şi a solului şi instalarea vegetaţiei lemnoase pe cale artificială prin împăduriri propriu-zise şi reîmpăduriri;

b) lucrările de întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor forestiere se referă la completarea golurilor, ajutorarea regenerării naturale, receparea puieţilor, descopleşiri şi mobilizarea solului;

c) lucrările de îngrijire a arboretelor se referă la acele lucrări pentru executarea cărora nu este necesară aplicarea dispozitivelor speciale de marcat, şi anume: degajări, depresaj, curăţări, îngrijirea marginii de masiv, elagaj artificial, emondaj şi deschiderea culoarelor de acces;

d) lucrările de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic sunt lucrări complexe care se execută prin mijloace specifice silviculturii, pe terenuri cu orice destinaţie, în vederea asigurării protecţiei acestora şi a oricăror categorii de obiective faţă de inundaţii, alunecări de teren şi eroziuni, pentru asigurarea protecţiei lacurilor de acumulare împotriva colmatării, pentru asigurarea unui nivel corespunzător de umiditate a solului care să permită sau să stimuleze instalarea şi dezvoltarea culturilor silvice, pentru realizarea ameliorării solurilor acide, sărăturate şi nisipoase, precum şi pentru asigurarea protecţiei împotriva poluării. Acestea se realizează prin desecări, construcţii hidrotehnice, măsuri pedoameliorative, împăduriri, crearea perdelelor forestiere de protecţie şi altele asemenea.

Domenii şi criterii de atestare

Domeniile de atestare sunt următoarele:

a) proiectare — elaborarea studiilor de teren şi a documentaţiilor tehnico-economice;

b) execuţie — efectuarea lucrărilor.

 Grupele de lucrări pentru care autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură acordă atestarea sunt următoarele:

a) regenerarea pădurilor — lucrările sau prestările de servicii pentru favorizarea instalării seminţişului pe cale naturală, pregătirea terenului şi a solului şi instalarea vegetaţiei lemnoase pe cale artificială prin împăduriri propriu-zise şi reîmpăduriri;

b) întreţinerea seminţişurilor şi plantaţiilor forestiere;

c) îngrijirea arboretelor prin degajări, depresaj, curăţări, îngrijirea marginii de masiv, elagaj artificial, emondaj şi deschiderea culoarelor de acces, în condiţiile prevăzute la art. 2 lit. c);

d) amenajări de desecare şi drenaj, care au drept scop prevenirea şi înlăturarea excesului de umiditate de la suprafaţa terenului şi din sol, în vederea asigurării condiţiilor favorabile de utilizare a terenurilor cu destinaţie forestieră sau destinate culturii speciilor forestiere. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport şi de evacuare în emisar a apei în exces;

e) lucrări de combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protecţia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanţi şi stingerea formaţiunilor torenţiale;

f) amenajări pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide şi pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, pe haldele de la exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând şi lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole şi şanţuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de amendamente şi îngrăşăminte, în scopul valorificării pentru silvicultură sau pentru cultura speciilor forestiere;

g) împădurirea terenurilor agricole, perdele forestiere de protecţie şi plantaţii pentru combaterea eroziunii solului şi stabilizarea nisipurilor mişcătoare;

h) alte lucrări realizate prin soluţii tehnice şi tehnologii noi, rezultate din activitatea de cercetare silvică în domeniul îmbunătăţirilor funciare.

Persoanele fizice care solicită atestarea pentru domeniul „proiectare” şi grupele de lucrări de mai sus trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă studii superioare de licenţă, specializarea silvicultură şi exploatări forestiere/silvicultură/exploatări forestiere;

b) să aibă o experienţă de minimum 5 ani în proiectarea lucrărilor care fac obiectul atestării;

c) să nu fi fost condamnate penal pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni în legătură cu activitatea privind lucrările pentru care solicită atestarea.

Prin excepţie, persoanele fizice care solicită atestarea pentru domeniul „proiectare” şi unele grupe de lucrări referitoare la sol pot avea studii superioare de licenţă în specializarea amenajări şi construcţii hidrotehnice sau îmbunătăţiri funciare.

Persoanele fizice care solicită atestarea pentru domeniul „execuţie” şi grupele de lucrări enumerate mai sus trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă studii medii, respectiv liceu silvic, sau studii postliceale, respectiv şcoală tehnică silvică, sau studii superioare de scurtă durată, respectiv colegiu, sau studii superioare de licenţă, în specializarea silvicultură şi exploatări forestiere/silvicultură/exploatări forestiere;

b) să aibă o experienţă de minimum 5 ani în executarea lucrărilor care fac obiectul atestării, în domeniul silvic;

c) să nu fi fost condamnate penal pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni în legătură cu activitatea privind lucrările pentru care solicită atestarea.

Prin excepţie, persoanele fizice care solicită atestarea pentru domeniul „execuţie” şi grupele de lucrări referitoare la sol pot avea studii superioare în specializarea construcţii hidrotehnice sau îmbunătăţiri funciare.

Ordinul complet:

Am mai scris despre campania de împăduriri AICI.

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi